Kohtaako kirkko uushenkisyyden?

21.10.2015

Haastattelin joitakin vuosia sitten erästä jooganharjoittajaa hänen suhteestaan kirkkoon ja uskontoon. Haastateltavan äänensävy muuttui intensiivisemmäksi, kun hän kertoi tarinoita kohtaamisistaan evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Haastateltavan kokemus kirkosta oli, että siellä korostettiin liikaa tämänpuoleisia asioita, psykologisia ja sosiaalisia näkökulmia uskoon. Sen sijaan joogasta haastateltava oli löytänyt tavan pyrkiä kohti henkilökohtaisempaa ja tiiviimpää jumalasuhdetta. Omassa aineistossani näin uskonnollisesti […]

Piirineuvostot, muu alueorganisaatio tai selvitys seurakunnan alueellisesta jaosta ja sen perusteista

14.8.2013

Piirineuvostoja ei seurakunnassa ole perustettu. Kirkkoneuvosto päätti asiasta 1994 äänestyksen jälkeen, kun joukko Länsimäen kylän asukkaita teki aloitteen oman Länsimäen piirin perustamisesta. Asia eteni äänestykseen, vaikka asian valmistelussa kävi ilmi, että kyseinen aloite oli tarkoitettu Kansalaisopiston johtokunnalle, tarkoittaen Jooga-piirin perustamista Länsimäen ent. Koululle. Koska kuitenkin kirkkoneuvoston jäsen Hilkka Hylje piti asiaa kannatettavana ja Joogaa henkisesti […]