Edellisessä piispantarkastuksessa seurakunnalle osoitetut kehittämistoimet ja miten ne ovat toteutuneet

5.6.2015

Seitsemän vuoden takaisessa tarkastuksessa Edellisen Piispan aikana kiinnitettiin huomiota joihinkin Entisen Rovastin aikaan vakiintuneisiin seurakuntatyön muotoihin ja niiden hienosäätöön. Ellei tarkastuksen pöytäkirja olisi jäänyt kesken tuonnoisen notaarin, naapuriseurakunnan tunnetusti vähempilahjaisen seurakuntapastorin Kalevi Kaakkosen ruokamyrkytystapauksen johdosta, josta tapauksesta on aivan turhaan syytetty seurakuntamme emäntiä, asian yksityiskohdat olisivat helpommin hahmotettavissa. Koskapa kuitenkin tuo ruokamyrkytystapaus loi pitkään täysin […]