Seurakuntalaisten Lukkari

 

Kuvat: Aarne Ormio ja Sanna Krook

Kuvat: Aarne Ormio ja Sanna Krook

Lukkari-julkaisujärjestelmää on toteutettu alusta alkaen käyttäjälähtöisesti. Käyttäjälähtöisyys näkyy Lukkarissa ja Lukkari-sivustoilla sanavalinnoissa, sivumalleissa ja sivun rakenteessa – eli oikeastaan kaikessa.

Käyttäjälähtöisyyttä korostetaan erityisesti, koska verkkosivusto on kirkon ja suomalaisten kohtaamispaikka. Verkkopalvelun toimivuus on käyttäjän kannalta yhtä tärkeää kuin kasvokkain kohtaaminen. Monien kohdalla verkkokohtaaminen on jopa face to face –kohtaamista tärkeämpää.

Perehdymme tässä blogissa tarkemmin yhteen Lukkarissa tehtyyn ratkaisuun. Päävalikosta löytyy termi Perhejuhlat. Mitä sillä oikein tarkoitetaan?

Päävalikko seinäjoen seurakunnan verkkosivustolla

Toimitukset, Pyhät juhlat vai Perhejuhlat?

Perhejuhlat-termi ei ole kaikille kirkon työntekijöille itsestään selvä. On totuttu puhumaan pyhistä toimituksista, toimituksista tai pyhistä juhlista. Näillä on viitattu kirkon järjestämiin perinteisiin tilaisuuksiin kuten kasteeseen ja avioliittoon vihkimiseen. Eri nimityksiä perhejuhlista käytetään hyvin vaihtelevasti seurakuntien verkkosivustoilla.
Lukkarin kaltaisen järjestelmän haasteena on löytää paras termi kuvaamaan näitä erilaisia seurakuntalaisten elämään kuuluvia tilaisuuksia.

Käyttäjälähtöisyys käytännössä

Lukkarissa päädyttiin käyttämään Perhejuhlat-sanaa, koska se on verkkosivustojen käyttäjille eli seurakuntalaisille tutuin termi. Lukkarin suunnittelutyön alussa maltillisille koehenkilöille näytettiin esimerkkiotsikoita ja kysyttiin, mitä minkäkin otsikon alta pitäisi löytyä. Koehenkilö sai kertoa oman näkemyksensä omin sanoin. Näin esimerkiksi toimitukset sanasta luovuttiin heti, koska termi ei vastannut kohderyhmän sanavalintoja eikä ollut kohderyhmälle tuttu.

Verkkosivustoille valittavien termien kannattaa olla sellaisia, että käyttäjät ymmärtävät niitä. Näin päädyttiin sanaan perhejuhlat.

Koehenkilöiden avulla selvitettiin myös, mitkä sanat on käytetyimpiä hakukoneissa. Osoittautui muun muassa, että hauissa käytetään paljon yleisemmin sanaa ristiäiset kuin kaste.

Kaste vai ristiäiset

Yksittäisten perhejuhlien nimiä on lähestytty samoilla tavoin. Miten suomalaiset puhuvat perhejuhlista. Kutsutaanko sukulaiset kastajaisiin vai ristiäisiin? Onko nuoren tullessa viidentoista vuoden ikään edessä konfirmaatio vai rippijuhlat?

Kun käyttäjä haluaa kastaa lapsensa, hän useimmiten aloittaa tiedon etsimisen verkosta. Harva suuntaa heti seurakunnan sivulle, vaan käyttäjä aloittaa googlaamalla. Googlen hakukenttään kirjoitetaan esimerkiksi ”ristiäiset Seinäjoki”. Lukkarissa luodut verkkosivustot täytyy tehdä niin, että käyttäjät löytävät mahdollisimman vaivattomasti haun jälkeen seurakunnan verkkosivustolle.

PerhejuhlatVerkossa on käytettävä sitä kieltä, mitä muutkin käyttävät. Seurakuntalaisen on helpompi löytää kirkko ja helpompi lähestyä kirkkoa, kun molemmat puhuvat samaa kieltä.

Viime kädessä täytyy pohtia kenelle seurakuntien verkkosivustot ovat suunnattu; henkilökunnalle, uskollisille seurakuntalaisille vai kaikille seurakunnan jäsenille? Jos sivuston halutaan tavoittavan mahdollisimman laajasti kaikki seurakuntalaiset, niin on käytettävä kieltä, johon seurakuntalaiset ovat tottuneet.

Tutustu tässä hauskassa pätkässä seurakuntien verkkohankkeeseen ja Lukkariin. Marjukka Laiho perehtyy yhdessä Ylen Jyrki Richtin kanssa suomalaiseen kirkkosanastoon.