Sana kuuluu kaikille – saavutettavuus evankeliumin ytimessä

Kuva: rvimages / iStock / Getty Images Plus

Saavutettavuus takaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa, kokea yhteyttä ja osallistua kirkon ja seurakuntien toimintaan. Sillä on vahva yhteys kirkon perustehtävään, evankeliumiin. Käytännössä saavutettavuus tarkoittaa sitä, että näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteitä pyritään poistamaan.

Teologisen näkökulman lisäksi saavutettavuudessa on kyse myös lakisääteisestä asiasta. Huhtikuussa tuli voimaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laissa säädetään julkisten verkkopalvelujen saavutettavuuden vähimmäisvaatimuksista ja valvonnasta. Lakiuudistuksen yhteydessä myös kirkkolakiin päivitettiin uusi pykälä saavutettavuuteen liittyen.

Lakimuutoksen myötä julkishallinnollisten verkkopalvelujen tulee olla saavutettavasti kaikkien käytössä. Lisäksi palveluista tulee löytyä erillinen saavutettavuusseloste, joka sisältää selvityksen siitä, mitkä sisällöt eivät ole saavutettavia, perustelut mahdollisille puutteille sekä tieto siitä, mitä kautta saavutettava vaihtoehto on saatavilla.

Parempaa palvelua kaikille

Saavutettavat sisällöt ovat selkeitä ja napakasti otsikoituja. Ne tiivistävät olennaisimman sisällön ja nopeuttavat siten palvelujen käyttöä. Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki verkkopalvelujen käyttäjät. Erityisesti verkkopalvelujen saavutettavuudesta hyötyvät kuitenkin ne, joilla on jonkin toimintarajoite. Rajoite voi liittyä näköön tai kuuloon, se voi olla lukihäiriö tai motorinen rajoite. Ikä tai puutteellinen kielitaito voivat myös rajoittaa toimintaa.

– Joidenkin arvioiden mukaan toimintarajoitteisia on Suomessa noin viidesosa väestöstä. Saavutettavia verkkopalveluja pystyvät käyttämään kaikki, mikä on tärkeää yhdenvertaisuuden kannalta, toteaa Kirkkohallituksessa saavutettavuuslain tuomien muutosten suunnittelusta vastannut projektipäällikkö Katri Meripaasi.

Saavutettava kirkko

Kirkossa saavutettavuuskysymykset on huomioitu hyvin jo ennen lain voimaanastumista. Vuonna 2017 kirkon Lukkari-verkkosivualustalle myönnettiin Näkövammaisten liiton, Eficoden ja Yleisradion yhteistyössä kehittämä Saavutettavuus huomioitu -leima. Samana vuonna kirkko palkittiin myös Selkokielen neuvottelukunnan Vuoden selväsanainen -tunnustuspalkinnolla.

Kirkolla on oma saavutettavuusohjelma, joka on julkaistu vuonna 2012. Siinä esitetään saavutettavuuteen liittyviä kehityskohteita ja suuntaviivoja niin seurakunnille, hiippakunnille kuin Kirkkohallituksellekin. Lain myötä suositukset tai suuntaviivat eivät kuitenkaan riitä, vaan kaikki kirkon verkkopalvelut on tuotettava saavutettavasti.

Meripaasin mukaan muutos vaatii uudenlaista ajatusmallia. Hän vertaa saavutettavien materiaalien tuottamista oikeinkirjoitukseen.

– Pyrimme kirjoittamaan oikein ja oikolukemaan tekstit ennen julkaisemista. Sama toimii saavutettavien dokumenttien laadinnassa. Pidämme saavutettavuusasiat mielessä ja lopuksi teemme dokumentille saavutettavuustarkistuksen, Meripaasi summaa.

Toimenpiteiden aika on nyt

Jatkossa saavutettavuusvaatimukset huomioidaan palvelujen hankintavaiheessa. Jo olemassa olevat verkkopalvelut täytyy kuitenkin ensin päivittää saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Muutosaikataulu on tiukka, sillä 22.9.2018 jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää lain mukaan olla saavutettavia 23.9.2019 mennessä. Vanhempien verkkosivujen päivittämiseen aikaa on puolestaan syyskuuhun 2020.

Mahdollisimman käyttäjäystävällisiä palveluja tarjotakseen ja lain vaatimukset täyttääkseen Kirkkohallitus teettää saavutettavuusauditointeja jo olemassa oleville verkkosivustoilleen. Saavutettavuusvaatimukset eivät kuitenkaan koske ainoastaan Kirkkohallitusta, vaan kaikkia kirkon ja seurakuntien tuottamia verkko- ja mobiilipalveluja.

– On tärkeää huomata, että lakia sovelletaan muun muassa seurakuntien kotisivuihin sekä sähköisiin tilaus- ja ilmoittautumislomakkeisiin, Meripaasi muistuttaa.

Verkkoon sisältöjä tuottavilta kirkon työntekijöiltä Meripaasi toivoo yhteistä vastuunottoa saavutettavuusasioista.

– Jokainen, joka tekee sisältöjä verkkoon, on vastuussa aineistojen saavutettavuudesta. Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuus ei kuitenkaan tule kerralla valmiiksi, vaan tämä on jatkuva prosessi, Meripaasi toteaa.

Ohjeita saavutettavien verkkomateriaalien tuottamiseen ja lisätietoa lain vaatimien muutosten aikatauluista löytyy kirkon Sakasti-intranetistä (Sakasti > IT-ohjeet > Verkkopalvelujen saavutettavuus).

Kirkkohallituksen ja saavutettavuuskeskus Celian asiantuntijoiden toukokuussa järjestämän saavutettavuuskoulutuksen striimi on myös kaikkien kirkon työntekijöiden katsottavissa Sakastissa. Syyskuussa luvassa on uusi saavutettavuuskoulutus, josta tiedotetaan myöhemmin.

Aura Castrén, YTK
Viestintäharjoittelija, Kirkon viestintä