Riskit haltuun seurakuntatyössä

Koimme viime perjantaina webinaaritilaisuuksien järjestäjien pahimman painajaisen. Tekniikka ei toiminut niin kuin sen piti. Riskit haltuun seurakuntatyössä -webinaarisarjamme ensimmäinen osa pääsi alkamaan runsaan vartin myöhässä. Olimme järjestäjien kesken kokoontuneet edellisenä päivänä kenraaliharjoitukseen, jolla pyrimme varmistamaan toteutuksen sujumisen. Tekniikan ongelmia emme sillä pystyneet kokonaan poistamaan, mutta kyky toimia yhdessä vahvistui ja perjantaiaamun haasteet ratkesivat sujuvammin kuin uskalsimme toivoa. Onni onnettomuudessa oli myös, että runsaan 100 henkilön osallistujajoukko oli innostunut aiheesta ja jaksoi odottaa ”tilaisuuden avautumista”.

Tilanteiden tiedostaminen parantaa niihin varautumista

Webinaarisarjamme alun haasteissa voidaan nähdä vastaavuutta työturvallisuuslain edellyttämään työpaikan riskien hallintaan, mikä on perjantaina käynnistyneen webinaarisarjamme pääteema. Vaarat ja haitat selvittämällä ja tunnistamalla voimme vähentää riskejä, vaikka emme voi niitä läheskään aina kokonaan poistaa. Voimme vaikuttaa työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseen sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ennakoivasti ja voimme asettaa työpaikan turvallisuusjohtamiselle tavoitteita.

Tehtävä on yhteinen. Jokaisen meistä on oltava työpaikan arjessa asemastamme ja tehtävistämme riippumatta etukenossa työpaikan turvallisuusriskejä tunnistamassa ja poistamassa. Webinaarissa esitetyn yritysesimerkin mukaan meitä työpaikoilla voisi jopa muistuttaa yhteisestä vastuustamme asiassa. Sen voisi vaikka tehdä teippaamalla peileihin tekstejä tai tarroja, joissa lukee: ”Katsot silmiin työturvallisuutesi tekijää”.

Hyvinvoiva ja terve työntekijä on tuottavampi ja tuloksellisempi

Työpaikan vaarojen ja haittojen selvittämisestä ja riskien arvioinnista on säädetty työturvallisuuslaissa. Sen mukaan työnantajan ja tämän edustajien vastuu työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämisestä on erityinen. Laki velvoittaa asiassa myös työntekijöitä. Riskien arviointi on perusteltavissa myös työhyvinvoinnin ja työpaikan toiminnan tuloksellisuuden avulla. Se on oikeastaan perusedellytys niille. Tämän olivat webinaarin osallistujat jo hyvin sisäistäneet, mikä kävi ilmi heidän vastauksistaan kysymykseemme: ”Miksi työpaikan vaarojen ja haittojen selvittäminen ja riskien arviointi on tärkeää?”

Osallistujat toivat esille sekä edellä sanotut työturvallisuuslain, työhyvinvoinnin ja työn tuloksel-lisuuden vaatimukset että mahdollisuuden vaikuttaa työolohin. Riskienarviointi ja sen tuloksena tehtävät toimenpiteet ehkäisevät tapaturmia ja vähentävät sairauspoissaoloja, jotka voivat pahimmillaan johtaa työuran ennenaikaiseen päättymiseen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Me haluamme vielä lisätä, että erityisesti nyt poikkeusoloissa riskien arviointi on arjen työkalu ja tärkeä keino työn jatkumisen turvaamiseksi.

Webinaarisarja jatkuu

Alun teknisistä ongelmista huolimatta webinaarisarjan avaus oli onnistunut. Siitä kertoo palaute, jossa käytettiin sanoja: mielenkiintoinen, hyödyllinen, hyvä, kiinnostava, tarpeellinen. Jos sinä kiinnostuit tulemaan mukaan nyt, niin tutustu neljän jäljellä olevan webinaarin teemoihin Työtuvallisuuskeskuksen Riskit haltuun seurakuntatyössä -nettisivuilla. Valitse teemoista sinulle sopiva kokonaisuus ja ilmoittaudu webinaareihin Työturvallisuuskeskuksen verkkopalvelussa. Löydät Riskit haltuun seurakuntatyössä -sivuilta myös tilaisuuksien jälkeen julkaistavat webinaaritallenteet.

Tämän viikon perjantaina webinaarissa on vuorossa vähemmän tunnettu ja tunnistettu eettinen kuormitus. Tarkastelemme silloin eettisen kuormituksen mahdollisia aiheuttajia, ilmenemismuotoja ja seuraamuksia sekä ennen kaikkea sen ennaltaehkäisyä ja eettisesti haasteellisten tilanteiden käsittelyä yhteisöllisesti. Tervetuloa mukaan!

Paula Aaltonen, toiminnanjohtaja, Kirkon alat
Oili Marttila, neuvottelupäällikkö, Kirkon työmarkkinalaitos

Kirjoittajat ovat Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmän Riskit haltuun seurakuntatyössä -hankeryhmän jäseniä ja vastasivat webinaarisarjan ensimmäisen osan järjestelyistä.