Reseptinä rohkeus

Kuva: Tim Wright/Unsplash

Reseptinä rohkeus julistettiin mainostaulussa työmatkani varrella. Siinä mainostettiin grilliruokaa. Rohkeus on ollut minusta reseptinä myös UUTE-hankkeessa, vaikkei siinä grilliruokaa syntynytkään – joulupuuroa kaikelle kansalle kyllä. UUTE-hankkeessa kuusi pohjoissuomalaista seurakuntaa, Oulainen, Pudasjärvi, Rovaniemi, Taivalkoski ja Utajärvi, ovat vuodesta 2015 alkaen kehittäneet toimintaansa ja tehneet uutta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön asiantuntijoiden tukemana.

Rahoitusta hankkeeseen haettiin ja saatiin ESR-ohjelmasta. Varsin rohkeaa sekin. Sillä kovin harvoin kirkossa on uhrattu ajatustakaan kehittämiseen, joka perustuisi EU-rahoitukseen, saati sitten, että olisi sellaista rahaa haettu. EU-rahoituksen tarjoamiin mahdollisuuksiin kannattaa vähintäänkin perehtyä.

Tehtiin uutta

UUTE-seurakunnat ovat olleet haasteellisessa tilanteessa. Niiden taloudellinen tilanne on monen muun seurakunnan tapaan heikentynyt ja jäsenmäärä vähentynyt. Rahasta on ymmärtääkseni pulaa edelleen, mutta UUTTEEN voimalla taloutta on tasapainotettu ja seurakunnat ovat voineet kehittää sekä rakenteita että toimintoja vastaamaan seurakuntalaisten muuttuvia tarpeita työntekijöiden työhyvinvointia unohtamatta. Yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys on korostunut. Seurakuntalaiset on otettu toiminnan keskiöön ja osallistettu uusiakin ideoita kokeilemalla.

Prosessissa syntyneitä hyviä käytänteitä, todellisia helmiä, tarkasteltiin Oulussa viime huhtikuussa järjestetyssä seminaarissa. Kirkon työelämä 2020 -ohjelman (Kirteko) toimijana olin erityisen ilahtunut siitä rohkeudesta, jolla niitä esiteltiin muille. Juuri halua avoimuuteen tarvitaan, jotta seurakuntatyöpaikoilla tapahtuva kehittäminen voidaan Kirtekon tavoitteiden mukaisesti tehdä näkyväksi ja jotta kokemuksien ja käytänteiden jakaminen seurakuntien kesken onnistuu. Toiveita saada malleja ja käytänteitä muilta odotetaan erityisesti pienissä ja keskisuurissa seurakunnissa.

Luottamuspääomaa rakentamassa

UUTE-seurakunnissa on toimittu käytännössä vuorineuvos Reijo Karhisen Työelämä 2020 -hankkeen Uudistuminen vaatii luottamuspääomaa -blogissa esittämän näkemyksen mukaan. Hän kirjoitti, että ihmiset tekevät muutoksen organisaation koosta riippumatta ja että johdon tehtävä on luoda uudistumishenkinen ilmapiiri, näytettävä omaa esimerkkiä konkreettisin teoin, viestittävä uudistumishalua ja annettava ihmisille tilaa kokeilla ja loistaa.

Toki aivan kaikki ei UUTE-seurakuntienkaan tekemisessä mennyt niin kuin Strömsössä. Joku huhtikuisen seminaariin osallistuja huokaisikin työskentelyä koskevana arviona, että heillä UUTE oli hukattu mahdollisuus. Uskon kuitenkin, että sekään huokaus ei ollut merkityksetön, vaan sisälsi kipinän, josta aikanaan voi roihahtaa suurikin kehittämisen palo.

Kutsu rohkeuteen

UUTE-hanke on toiminut seurakunnille ideariihenä, jossa on syntynyt ja tehty uutta. Se on ohjannut työpaikkojen toimijoita dialogisempaan työotteeseen arjessa ja pakottanut varaamaan aikaa kehittämiselle. Kaikkeen tähän on tarvittu rohkeita toimijoita, jotka eivät ole pelänneet astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Se on tärkeää, jotta syntyy uutta, ja uutta syntyy kirkossakin vain tekemällä. Tällaiseen yhdessä tekemisen rohkeuteen kutsun myös muita seurakuntia!


Oili Marttila

neuvottelupäällikkö, kirkon pääsopijaosapuolten työelämä- ja Kirtekoryhmän puheenjohtaja
Kirkon työmarkkinalaitos

 

 


Kirjoitus on julkaistu aiemmin Oulun hiippakunnan UUTE blogissa