Reformaation merkkivuosi lähestyy

armoa kirkonkelloEteenpäin!

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun Luther julkaisi teesinsä. Reformaation merkkivuotta vietetään maailmassa, joka on kovin erilainen kuin vuonna 1917 tai 1817. Merkkivuosi on ensimmäinen merkkivuosi globalisaation, maailmanlaajuisen muuttoliikkeen, Euroopan maallistumisen, ilmastonmuutoksen, ekumeenisen liikkeen ja monen muun maailmaa muokanneen ilmiön jälkeen.

Reformaation merkkivuotena tarkastellaan mennyttä ja pidetään esillä reformaation merkitystä koko yhteiskunnallemme. Ennen kaikkea merkkivuotena suuntaudutaan tähän päivään ja tulevaisuuteen. Menneisyyteen jäämällä unohdettaisiin reformaatio – ytimestä nouseva uudistuminen.

Armo

Merkkivuotta vietetään nimen Armoa 2017! alla. Nimi viittaa armoon käsitteenä, mutta myös pyyntönä ja kehotuksena. Merkkivuotena on luontevaa muistella Lutherin armon etsintää ja paneutua hänen pohdintoihinsa armosta. Samalla merkkivuosi kutsuu elämään armosta ja armollisena sekä huomaamaan monenlaiset armontarpeet tässä ja nyt.

Luther kirjoitti teeseissään ”Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhimmästä evankeliumista” kirkon todellisena aarteena. Tuo aarre vapauttaa ihmisen etsimään toisten hyvää. Miten kirkon aarretta pidetään esillä ja jaetaan 2000-luvun maailmassa? Millaista on 2000-luvun armollinen elämä? Millaisia sanoja ja tekoja maailma tarvitsee?

Merkkivuosi tehdään yhdessä

Paikallistaso on merkkivuoden tärkein taso. Merkkivuosi aloitetaan valtakunnallisella tapahtumalla syksyllä 2016, ja esimerkiksi kirkkopäivät sekä Porin SuomiAreena, jonka toteuttamisessa kirkko on mukana, kokoavat ihmisiä koko maasta. Painopiste on kuitenkin paikallisella tasolla seurakunnissa ja niiden perustyön tukemisessa.

Merkkivuosi korostaa yhteistyötä seurakunnan sisällä sekä yhteistyötä mm. koulujen, kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen sekä muiden tahojen kanssa. Vuoteen 2017 ja yhteistyöhön antaa oman leimansa 100-vuotiaan itsenäisen Suomen juhliminen.

Mitä on tulossa?

Valmisteluja merkkivuotta varten on jo tehty kirkon yhteisen hallinnon tasolla. Merkkivuotta koordinoivat ja ideoivat kansalaisvaltuuskunta ja päätoimikunta. Yhteinen organisaatio verkostoituu ja tuottaa, kerää ja jakaa merkkivuoden viettoa tukevia virikkeitä, malleja ja materiaaleja.

Merkkivuoden päätoimikunnan puheenjohtaja, kirkkoneuvos Pekka Huokuna rohkaisee erityisesti ajattelemaan merkkivuotta mahdollisuutena pysähtyä miettimään, mitä omassa seurakunnassa nyt olisi uudistettava – eikä vain seurakunnassa.  Merkkivuosi on mainio mahdollisuus lähteä yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa kyselemään, mitä on hyvä elämä tänään ja tulevaisuudessa.  Mistä löydämme armon?

Armoa 2017! Reformaation merkkivuosi Sakastissa

Armoa 2017! Facebookissa

haapiainenTimo-Matti Haapiainen
projektisihteeri, reformaation merkkivuosi -hanke