Pöytyän seurakunta tarjoaa yhteisiä kuvia koko kirkolle

 

Kuvat: Arto Takala

Kuvat: Arto Takala

Seurakuntien verkkohankkeessa ja Lukkarissa hienoimpia asioita on mahdollisuus yhteistyöhön. Seurakunnat voivat hyötyä toistensa hyvistä teksteistä, videoista ja kuvista. Kaikkien ei tarvitse tuottaa alusta alkaen sisältöä vaikkapa perhejuhlista. Jossain seurakunnassa on saatettu tuottaa esimerkiksi hyvä video, jonka voi laittaa kaikille jakoon. Erityisesti pienen seurakunnan näkökulmasta yhteiset sisällöt ovat varsin toivottuja.

Pienen seurakunnan panos yhteiseen

Miten voimme kantaa oman kortemme yhteisten sisältöjen kekoon? Tätä mietittiin Pöytyän seurakunnassa verkkohankkeen yhtenä pilottiseurakuntana. Pienen seurakunnan resurssit ovat rajalliset, mutta kuitenkin koimme, että jotain voimme tehdä yhteisen sisällön hyväksi.

Päädyimme Pöytyällä siihen, että voimme jakaa valokuvia kirkon kuvapankin kautta yhteiseksi sisällöksi seurakuntien verkkohankkeeseen. Ulkoistimme valokuvaamisen, eli kaikki kuvat otti ammattivalokuvaaja. Samalla otettiin myös työntekijöistä henkilökuvat, mutta niitä ei löydy kuvapankista. Kun uusi Pöytyän seurakunnan Lukkari-sivusto julkaistaan, nämä kuvat löytyvät sieltä.

Yhteistyössä laadittu valokuvaussopimus

Keväällä valitun valokuvaajan kanssa laadittiin valokuvaussopimus, jonka sisältöön saimme apua kirkkohallituksesta. Sopimukseen sisältyi tarkkaan valitut kuvausajankohdat erilaisista tapahtumista eri puolelta seurakuntaa sekä maininta kuvien tarkoituksesta ja käyttöoikeudesta. Tässä tapauksessa teosten kokonaisluovutus tarkoittaa myös niiden muunteluoikeutta ja oikeutta luovuttaa tekijänoikeudet kolmannelle osapuolelle. Valokuvaajalla on oikeus käyttää kuvia omissa näyttelyissään ja kokoomateoksissaan.

Kuva: Arto Takala

Metsäkirkossa. Kuva: Arto Takala

Kuvia monipuolisesti seurakunnan toiminnasta

Kuvausajankohdiksi valikoitui kevään ja kesän tapahtumia eri-ikäisten parissa. Iloisia lasten kasvoja ja touhuja kuvattiin viisivuotissynttäreillä, lasten kevätkirkossa sekä pyhäkoululeirillä. Nuoria kuvattiin konfirmaatiomessussa. Keskikesän juhlaa kuvattiin laajasti, rennosta juhannuksen vietosta jumalanpalvelukseen. Metsäkirkkokuvauksiin puolestaan osallistui enemmän elämänkokemusta omaavia. Näitä kuvia tulemme myös käyttämään mm. uusilla kotisivuillamme.

Kuva: Arto Takala

Viisivuotissynttäreillä iloisia lapsia. Kuva: Arto Takala

Kuva: Arto Takala

Nuoret konfirmaatiomessussa. Kuva: Arto Takala

Ulkopuolinen tuo uutta näkökulmaa ja vapautta työntekijöille

Kirkon ulkopuolisen valokuvaajan käyttämisen etuna on kuvaajan uudet näkökulmat ja kuvauskulmat. Ammattivalokuvaajalla on luonnollisesti laadukkaat työvälineet. Kun seurakunnan ulkopuolinen taho hoitaa kuvaamisen, niin seurakunnan työntekijä voi hoitaa tilaisuudessa muitakin työtehtäviä.

Haastavinta kuvauksessa oli hankkia lupa kuvattavilta. Päädyimme tilaisuuksien alussa tiedottamaan asiasta. Päiväkerholaisilta ja rippikoululaisilta tiedot saadaan jo ilmoittautuessa tilaisuuteen.

Mitä siis yhteiseen jakoon? Valokuvia kirkon kuvapankin kautta, olkaa hyvä!

Kuva: Arto Takala

Juhannuksen jumalanpalvelus. Kuva: Arto Takala

***
Lukkari on verkkosivuston julkaisujärjestelmä – ja enemmän! Seurakuntien verkkohankkeessa kehitetään Lukkaria pilotoiden vuoden 2014 aikana. Lukkarin käyttöönotto uusissa seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä on mahdollista vuoden 2015 aikana. Seurakunnat voivat aloittaa verkkouudistukseen valmistautumisen itsenäisesti. Monipuolista materiaalia on kerätty sivulle sakasti.evl.fi/mitenmukaan. Kiinnostuksensa Lukkarin käyttöönottoon voi parhaiten kertoa lähettämällä sähköpostia: verkkohanke@evl.fi.

Voit tutustua Seinäjoen seurakunnan verkkosivustoon. Sivusto on ensimmäinen koko kirkon yhteisellä Lukkari-julkaisujärjestelmällä tehty seurakunnan verkkosivusto.