Pääkuva luo tunnelman koko verkkosivustolle

Seurakuntien verkkohankkeen pääkuva

Miten seurakuntien yhteisillä verkkosivuilla voi tuoda esille paikallista tunnelmaa, kun ulkoasu on jo suunniteltu? Pystyykö paikallinen seurakunta tuomaan visuaalisesti esille sen, mikä on kaikista ominta?

Yhtenäinen visuaalinen linja rakentuu pienistä yhteisistä elementeistä. Seurakuntien verkkohankkeessa nojataan vahvasti kirkon graafiseen ohjeistukseen. Esimerkiksi Keravan ja Oulun seurakuntien kokeiluversioissa on käytetty graafisen ohjeistuksen mukaisia kirkkaita värejä.

Värimaailman ja mahdollisen uuden visuaalisen ilmeen suunnittelu on hyvä aloittaa ajoissa.

Visuaalisuudesta kerrotaan mm. blogissa: Millainen on yhteinen mutta paikallinen visuaalinen ilme? Blogissa kerrotaan, miten yhteinen ja paikallinen on suunniteltu kulkevan samassa palvelussa rinnakkain.

Paikallisuutta ja tunnelmaa voi korostaa pääkuvan valinnalla

Ambientialla työskentelevä Jarkko Waari, joka on suunnitellut verkkosivujen ulkoasun, kertoo, mitä kannattaa miettiä verkkosivuston pääkuvaa valittaessa.

”Pääkuva virittää tunnelman koko sivustolle, siksi sen valintaan kannattaa panostaa. Miltä sivuston pitäisi tuntua ja millainen tunnelma halutaan etusivulla virittää?”

Sivuston pääkuva on kooltaan suuri, 1865 x 820px, etenkin tietokoneen näytöllä se vie suuren tilan aloitusnäkymästä. Kuvan valinta voi tuntua hankalalta, koska osa sisältöä peittää osan kuvasta.

Waarilla on hyviä vinkkejä, mitä kannattaa miettiä pääkuvan valinnassa.

  • Pääkuvaksi toimii vaakakuva, jossa kuvan fokus on joko vasemmalla tai oikealla puolella kuvaa.
  • Rauhalliset kuvat miellyttävät suurta osaa ihmisistä, ne luovat tunnelmaa.

”Rauhallisen kuvan ei tarvitse olla tylsä ja staattinen. Rauhallinenkin kuva voi luoda iloista tunnelmaa ja tuoda esille toimintaa”, Waari muistuttaa.

”Yleisesti yksinkertaiset kuvat toimivat parhaiten. Jos kuvissa on liikaa yksityiskohtia, se saattaa häiritä kuvan päällä olevan sisällön hahmottamista”, Waari kertoo. ”Toisaalta myös kuva, jossa on paljon yksityiskohtia toimii, mikäli siinä on vain vähän eri värisävyjä.”

Henkilökuvat ovat tervetulleita kirkon verkkosivustolle

Kasvokuvat puhuttelevat, eikä kasvojen tarvitse aina nauraa. Mietteliäs, epävarma tai surullinen ilme voi olla hyvä valinta, kun halutaan vaikuttaa käyttäjän tunteisiin.

”Kuvapankkikuvissa on omat haasteensa. Kuvat saattavat tuntua epäaidoilta, liian iloisilta tai korostetun täydellisiltä. Esimerkiksi paikallinen nuoriso kirkon toiminnassa on hyvä valinta. Aitous puhuttelee”, Jarkko Waari korostaa.

Seurakunnilla on paljon perhetoimintaa. Lapsikuvat tuovat iloa ja raikkautta sivustoon. Kun kuvataan lapsia ja muutenkin ihmisiä, on varmistettava, että kuvan saa julkaista seurakunnan sivustolla. Lapsikuvauksissa lupa on pyydettävä vanhemmilta. Kuvankäyttöoikeus kannattaa pyytää saman tien laajoin julkaisuoikeuksin, esimerkiksi koko kirkon verkkosivustolle. Silloin muutkin seurakunnat saavat hienoa kuvamateriaalia käyttöönsä.

Eikö pääkuvaksi saa valita paikkakunnan kirkkoa?

Kirkon yksityiskohtia voi kuvissa korostaa. Paikallisen kirkon alttari, lasimaalaukset tai alttaritaulu tuovat paikallisuutta kuviin. Kokokuvaa kirkkorakennuksesta Jarkko Waari ei kuitenkaan suosittele pääkuvaksi. ”Kirkko voi olla hankala sovittaa pääkuvan muotoon.”

Kauniit luontokuvat paikkakunnalta miellyttävät katsojan silmää ja tuovat paikallisuutta sivustoon.

Kuka voisi ottaa kuvia?

Onko seurakunnassasi työntekijä, jolle valokuvaaminen on rakas harrastus? Kuvien ottamiseen voi pyytää apua myös seurakuntalaisilta. Seurakuntasi voi esimerkiksi järjestää kuvakilpailun, näin voi saada hyviä paikallisia kuvia. Samalla varastoon voi saada kuvia, joiden avulla voi muuttaa sivuston ilmettä säännöllisin aikavälein. Kirkkovuoden mukaan ja vuodenaikojen vaihdellessa voi tuoda uutta ilmettä etusivulle.

Hyvä vinkki kuvaajalle on, että kuvia kannattaa ottaa paljon, vähän eri kuvakulmasta ja vähän eri etäisyydeltä. Näin ainakin yksi kuvista onnistuu ja sopii etusivun kuvamuotoon. Erityisen tärkeää on pyytää lupa julkaista kuva kirkon verkkosivustolla.

Mukavia hetkiä kuvien parissa!