”On tärkeää, että uskontoa voi harjoittaa omalla äidinkielellä”


Saamelaiset ovat Suomen ja koko EU-alueen ainoa alkuperäiskansa. Suomen seurakunnista Utsjoki on ainoa, jossa saamelaiset ovat enemmistönä. Seurakunnassa saamen kieli ja saamelainen kulttuuri elävät, koska ne ovat osa kirkollista arkea.

Saamelaiskäräjien valitsema kirkolliskokousedustaja Ulla-Maarit Magga pelkää saamelaisen kirkollisen perinteen taantuvan, mikäli Utsjoen seurakunta yhdistetään Inarin seurakuntaan. Magga esittää aloitteessaan, että ”kirkolliskokous turvaa pysyvin taloudellisin erityisjärjestelyin Utsjoen seurakunnan itsenäisen toiminnan edellytykset Suomen ainoana seurakuntana, jossa saamelaiset ja saamenkieliset ovat enemmistönä”.

Yllä olevalla videolla Maggan haastattelu kirkolliskokouksesta, haastattelijana Samuli Suonpää.