Muuttuvan työelämän mestariksi

Tulevaisuuden työelämä -tunnus

Kirkossa on perinteisesti arvostettu kohtaamista kasvotusten, mutta viimeisen vuoden aikana on pitänyt opetella uusia tapoja kohdata. Uudet tavat vaativat myös uusia taitoja, että esimerkiksi verkkotapaamisessa saadaan luotua tilanteen luonteeseen sopiva tunneilmasto.

Kun kehitimme Joensuun seurakuntayhtymässä työelämätaitoja, halusimme ehdottomasti hyödyntää Kirtekon tarjoamaa Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkoympäristöä ja sen aineistoa.

Valmis, ammattilaisten tekemä aineisto tuo uusia näkökulmia omaan työhön ja mahdollistaa myös työstä keskustelemisen tavalla, johon emme omin keinoin yltäisi. Aineisto avaa ajattelua napakoilla alustuksilla, joista suurin osa kestää alle kymmenen minuuttia. Videon katselemisen jälkeen asiaan pääsee syventymään tarkemmin aihetta käsittelevillä tehtävillä.

Koko kirkkoa ajatellen koulutus on hieno työkalu, jollaisen tekemiseen tai hankkimiseen yksittäisten seurakuntien resurssit eivät riittäisi. Tästä kurssista meidän todella kannattaa ottaa hyödyt käyttöön kirkon töissä!

Jos oletat, oleta hyvää

Kurssin opeista monet liittyvät oman ajattelun hallintaan. Kun yhteistyö takkuaa, pääsee puoliväliin ratkaisua jo sillä, kun saa taottua omaan päähän, että toinen on pohjimmiltaan hyvin aikein liikkeellä, vaikka olisi kuulostanut miltä. Itse olen kokenut, että tällaisen suopeimman tulkinnan eteen joutuu usein tekemään tiukkaa ajatustyötä, mutta se vaiva kannattaa.

Toinen tunneilmastoon liittyvä kullanarvoinen vinkki erityisesti nyt etätyön aikana on se, että hankalissa asioissa aina puhelin käteen tai keskustelu kasvokkain, eikä koskaan kannata alkaa selvittää ongelmaa kirjoittamalla – ei edes silloin, kun on itse saanut sähköpostin, joka kuohuttaa mieltä. Ensin kannattaa rakentaa tilanteesta suopein tulkinta omaan mieleen, ja sitten tarttua luuriin. Kun keskustelun käy palautedialogin hengessä (tämänkin opit kurssilla), pääsee yleensä parempaan lopputulokseen kuin olisi osannut toivoakaan.

Kun kirjoitat, kirjoita kauniisti

Kurssilta opin myös sen, että kirjoitettu teksti – käytännössä yleensä sähköpostiviesti – tuntuu lukijasta tyypillisesti sävyltään kielteisemmältä kuin kirjoittaja on tarkoittanut. Siksi neutraaliksikin tarkoitettu viesti on kirjoitettava mieluummin ylikohteliaasti, jotta se ei vaikuttaisi lukijasta tylyltä. Ja seuraavan kerran, kun törmäät tylyn tuntuiseen viestiin, muista, että olet todennäköisemmin kokemusharhan kuin epäystävällisen kohtelun uhri. Vastaamalla viestiin ystävällisesti saat katkaistua vaarallisen kierteen alkuunsa.

Kurssi antaa paljon aineksia pohtia, miten elämäänsä voi itse vaikuttaa. Muita kun ei voi muuttaa, mutta omaa toimintaa voi, ja siten käynnistää muutosta myös ympäristössään. Kurssin esittelemiin luottamuksen elementteihin ajatuksella paneutuminen voi olla askel merkittävään oman elämän parantumiseen niin työssä kuin muutenkin.

Koulutuspäivät sujuvasti etänä

Meillä Joensuussa on ollut perinteisesti koko yhtymän yhteinen koulutuspäivä vuosittain. Koronan vuoksi emme voineet kokoontua fyysisesti samaan paikkaan, joten päätimme yhteisen koulutuspäivän sijaan käyttää Kirtekon tarjoamaa verkkovalmennusta.

Koko henkilöstö käy Tulevaisuuden työelämätaidot läpi, mutta toteutustapoja on monia. Verkkoympäristön hyödyntämisessä on ollut käytössä kaikki tavat, mitä olemme keksineet: itsenäinen opiskelu, samanlaista työtä tekevien ammattilaisten yhteiset oppimistilanteet, aineiston hyödyntäminen työneuvotteluiden yhteydessä seurakunnan koko henkilöstön kesken, tiimin yhteiset koulutuspäivät esimiehen johdolla, yliopistolla ohjauksen harjoittelua suorittavan työntekijän vetämät koulutuskokonaisuudet, oppimisagentin ohjaamat koulutukset… Ja kaikki tavat ovat toimineet!

Yhteispelin mestarit löytää kirkosta

Työn kehittäminen on jatkuvassa muutoksessa ainoa tapa huolehtia siitä, että tekeminen ja energia suunnataan oleelliseen, jolloin työssä myös pysyy hallinnan ja mielekkyyden tuntu. Esimerkiksi henkilökohtaisella tehtävänhallinnalla voi olla mullistava vaikutus työhön, mutta kuinka moni tulisi siihen omatoimisesti paneutuneeksi ilman kurssimateriaalia tai yhteistä keskustelua työpaikalla?

Jatkuvassa muutoksessa eläessä on haastavaa löytää toimiva tasapaino pysyvyyden ja uudistumisen välillä. Kirkossa on paljon traditioita, joiden säilyttäminen on arvokasta ja ne myös kannattelevat ihmisiä muutosten keskellä. Samalla, kun arvostamme perinteitämme, meidän on oltava valmiita kehittämään ja uudistamaan työn tekemisen tapoja. Muutoksessa tarvitaan myös yhteispeliä, ja sujuvaan yhteispeliin tarvitaan hyviä työelämätaitoja. Nyt ne ovat ulottuvillasi, vain parin klikkauksen päässä.

Satu Krohns

Satu Krohns
henkilöstöpäällikkö
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

Kirkon pääsopijaosapuolten käynnistämässä Kirteko 2030-hankkeessa innostetaan käymään luottamusta ja yhteistyötä vahvistavaa vuoropuhelua kirkosta tulevaisuuden työpaikkana. Työyhteisöjen vuoropuhelussa kannustetaan hyödyntämään Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennusta. Seurakuntien työnantajan ja työntekijöiden edustajia kutsutaan Kirteko-tapaamisissa käytävään vuoropuheluun. Kirteko-hanketta rahoittaa kansallinen TYÖ2030-ohjelma.

Oranssissa ympyrässä TYÖ2030.
Kirteko-hankkeen logo