Lisätty todellisuus kirkoissa

Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) on tietotekniikalla tehty näkymä jossa ympäristöön on lisätty erilaisia elementtejä. Käyttäjä voi tarkastella näkymiä esim puhelimen avulla niin että puhelimen kameran välittämän näkymän päällä näkyy lisäsisältöjä. Lisätyn todellisuuden sisältöjä voi myös tutkia erityisten lasien kautta (esim. Microsoft Holo Lens)

Kirkollisia sisältöjä on kokeiltu ja kehitetty Seurakuntaopiston Tutki tilaa -hankkeessa, jossa tuotettiin myös erilaisia kirkkotiloihin liittyviä lisätyn todellisuuden materiaaleja uskonnonopetuksen käyttöön. Materiaaleihin voi tutustua osoitteessa www.uskonnonopetus.fi/tutkitilaa

Vuoden 2019 syksyllä käynnistyi Oulun hiippakunnassa koulutusprojekti, jossa seurakuntien työntekijät kokeilivat tehdä itse helppoja sisältöjä videoiden ja kuvien avulla. Esittelyihin voi tutustua Oulun hiippakunnan sivuilla.

Lisätyn todellisuuden sisältöjen tekemiseen on olemassa erilaisia palveluita, joissa sisältöjä voi tehdä myös helposti. Yllä mainituissa tuotannoissa on käytetty Zappar -sovellusta, jossa sisällöntuottaja voi tehdä sekä yksinkertaisia videoiden tai kuvien lisäämisiä haluttuihin kohteisiin tai myös monipuolisempia 3d sisältöjä. Yksinkertaisimmillaan Zapparin verkkosivupohjaisella työkalulla voi valita haluamansa kuvan, jonka käyttäjä katsoo puhelimensa läpi ja näkee siihen liitettynä haluttuja videoita tai kuvia tai muita graafisia elementtejä.

Zapparin Studio -ohjelmalla voi sen lisäksi tehdä monipuolisempia sisältöjä, joissa voi esim tutkia 3d objektia eri puolilta tai tarkastella sitä esim pöydän päälle kiinnitettynä. Työkalulla voi tehdä myös naamaan liitettyjä maskeja tai valokuvasovelluksia.

Kirkon Microsoft Office Teamsista löytyy Kirkon some ja digi -teams johon on tehty nyt Lisätty todellisuus -kanava jossa voi jakaa myös omia sisältöjä ja jakaa kokemuksia erilaisten sisältöjen tekemisessä.

Tässä muutamia seurakuntien tekemiä lisätyn todellisuuden esimerkkejä. Niihin ja muihin voi tutustua sivun alaosassa olevasta demovihko -linkistä.

Kempeleen seurakunnan Palaa pappilaan polku

Tässä lisätyn todellisuuden polussa voi tutustua pappilan historiaan seurakuntalaisten ja seurakunnan entisten ja nykyisten työntekijöiden videoitujen kertomusten kautta. Linkki uutiseen.

Ylöjärven kirkon virtuaaliesittely

Kirkkoon voi Ylöjärvellä tutustua Zapparin kautta katsottavien 360 -kuvien avulla. Kirkossa on kortteja joista saa koodin sisältöihin:

Mämmi -videot

www.mämmitsemppaa.fi -nettisivuilta on ladattavissa opetuskäyttöön tehtyjä vihkoja joissa videosisältöjä voi katsoa vihossa.

Minecraft -kirkko

Zapparilla voi tehdä myös monipuolisempia 3d sisältöjä. Ohessa on esimerkki Minecraftissa tehdystä kirkosta, jonka 3d malli on viety Zappar Studioon. Skannauksen jälkeen mallin voi sijoittaa tasaiselle pinnalle ja tutkia sitä eri puolilta. Jos sitä katsoo riittävän läheltä, myös sen sisälle voi nähdä. Tälläisien sisältöjen avulla voisi tutustua erilaisiin kirkollisiin tiloihin ja esineisiin.

Miten lisättyä todellisuutta voisi hyödyntää kirkossa?

  • Lisätiedon tarjoaminen kirkkotilassa olevista asioista
  • Elämykselliset kokemukset kristillisistä sisällöistä
  • Rippikouluopetuksen elävoittäminen ja havainnollistaminen
  • Innostetaan lapsia ja nuoria ideoimaan ja tekemään sisältöjä esim kerhotoiminnassa
  • Hautausmaakierrokset
  • Hiljaisuuden polkuja

Kokeile sisältöjä!

Mukaan ideoimaan ja tekemään!

Muita lisätyn todellisuuden palveluita ja sovelluksia:

Lue lisää: 

 

Oulun hiippakunnasta ja seurakunnista esiteltiin sisältöjä Nuori2020 tapahtumassa.