Lähtölaukaus reformaation merkkivuoteen paavin kanssa

Lundin tuomiokirkon astronominen kello, Horologium Mirabile Lundense, on 1420-luvulta. (Kuva: iStock)

Luterilaiset ja katoliset viettävät reformaation merkkivuotta ensimmäistä kertaa yhdessä. Lundin tuomiokirkossa järjestetään muun muassa yhteinen rukouspalvelus. Kirkon astronominen kello, Horologium Mirabile Lundense, on 1420-luvulta. (Kuva: iStock)

Ensimmäistä kertaa historiassa luterilaiset ja katoliset viettävät yhdessä reformaation merkkivuotta. Reformaation 500-vuotisen historian merkkivuoden vietto käynnistyy uskonpuhdistuksen muistopäivänä 31.10.2016. Yhteinen tapahtuma järjestetään Lundissa.

Kutsujina ovat katolisesta kirkosta paavi Franciscus ja Luterilaisesta Maailmanliitosta piispa Munib Younan ja pääsihteeri Martin Junge. He pitävät Lundin tuomiokirkossa yhteisen rukouspalveluksen. Aiempien reformaation satavuotisjuhlien aikaan tällaista ei olisi voinut edes kuvitella.

Reformaation merkkivuoden yhteinen avaaminen heijastelee sitä kehitystä, joka luterilaisten ja katolisten välillä on tapahtunut viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana. Keskinäinen vuoropuhelu on lisännyt keskinäistä ymmärtämystä, poistanut raja-aitoja ja rakentanut luottamusta kirkkojen välille. Se on vahvistanut yhteistä näkemystä siitä, että kirkkojen välillä on paljon enemmän sitä, mikä yhdistää kuin sitä, mikä erottaa.

Keskinäisen vuoropuhelun tärkein hedelmä on vuonna 1999 allekirjoitettu Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista. Olihan kiista vanhurskauttamisopin tulkinnasta keskeinen asia, joka johti 1500-luvulla vastavuoroisiin oppituomioihin roomalaiskatolisen kirkon ja Lutherin uskonpuhdistusliikkeen välillä. Se vaikutti osaltaan läntisen kristikunnan jakautumiseen.

Yhteisessä julistuksessa kirkot pyrkivät voittamaan opilliset erimielisyytensä esittäessään yhteisen kristillisen käsityksensä vanhurskauttamisopista, eli siitä miten ihminen pelastuu. Yhteisessä julistuksessa todetaan ”…dialoginsa perusteella tämän julistuksen allekirjoittavat luterilaiset kirkot ja roomalaiskatolinen kirkko pystyvät nyt ilmaisemaan yhteisen käsityksen, että meidät vanhurskautetaan Jumalan armosta uskon kautta Kristukseen.”

Yhteisen julistuksen jälkeen vuoropuhelua on jatkettu. Vuonna 2013 julkistettiin yhteinen raportti Vastakkainasettelusta yhteyteen. Luterilaiset ja roomalaiskatoliset viettävät yhdessä reformaation muistoa 2017. Sitä valmisteli kansainvälinen luterilais-roomalaiskatolinen ykseyskomissio. Raportissa kuvataan ensi kertaa reformaation historia yhdessä ja esitetään ne teologiset teemat, joissa erimielisyydet on voitettu yhteisen dialogin myötä.

Raportissa annetaan myös ekumeenisia toimintaohjeita, joissa tulee esiin yhteinen kutsumus olla evankeliumin asialla. Raportti linjaa: ”Luterilaisten ja katolisten tulisi yhdessä löytää uudelleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin voima omalle ajallemme” sekä ”Katolisten ja luterilaisten tulee todistaa yhdessä Jumalan armosta julistamalla evankeliumia ja palvelemalla maailmaa.”

Kiitollisuus, katumus ja yhteinen todistus

Lundin tapahtuma rakentuu kolmen teeman ympärille: kiitollisuus, katumus ja sitoutuminen yhteiseen todistukseen. Kiitollisuus nousee Jumalan Sanasta ja siitä, miten se puhuu yhä uudelleen kirkolle ja koko maailmalle. Kiitollisuus nousee myös niistä Jumalan lahjoista, joita luterilaiset ja katoliset tunnistavat toinen toisessaan.

Katumukseen on syytä, sillä kirkko on jakautunut. Se on aiheuttanut kärsimystä lukemattomille ihmisille, kun teologisia kiistoja on hyväksikäytetty poliittisiin tarkoitusperiin ja jopa uskonsotiin 1500- ja 1600-lukujen Euroopassa.

Luterilaiset ja katoliset sitoutuvat yhteiseen todistukseen siitä ilosta ja muutosvoimasta, joka on kristillisessä uskossa – etenkin köyhien, syrjäytyneiden ja vainottujen palvelemisessa.

Nämä kolme teemaa tulevat esiin Lundin katedraalin yhteisessä rukouspalveluksessa sekä siinä yhteisessä julistuksessa, jonka paavi Franciscus ja Luterilaisen Maailmanliiton presidentti Munib Younan allekirjoittavat. Kolmas teema – sitoutuminen yhteiseen todistukseen – tulee erityisesti esiin Malmön Areenalla järjestettävässä juhlassa.

Tilaisuudessa allekirjoitetaan yhteistyösopimus Luterilaisen Maailmanliiton Maailmanpalvelun ja katolisen Caritas-järjestön välillä. Maailmanpalvelu toimii 25 maassa Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Parhaillaan se auttaa yli 2,3 miljoonaa pakolaista maailman kriisikohteissa. Caritas toimii 164 maassa ympäri maailman tehden merkittävää avustustyötä kärsivien ja puutteenalaisten ihmisten parissa.

Lundin katedraalin rukouspalvelukseen osallistuu katolisen kirkon ja Luterilaisen maailmanliiton kutsumia vieraita eri puolilta maailmaa. Malmön Areenalle odotetaan noin 10 000 osallistujaa.

Reformaation merkkivuoden yhteinen avaaminen luterilaisten ja katolisten kesken on konkreettinen osoitus siitä, miten paljon kirkot ovat lähentyneet toisiaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Konfliktit on haluttu jättää taakse ja vuoropuhelu jatkuu.

Tienviittana ovat Jeesuksen jäähyväisrukouksen sanat: ”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.” (Joh. 17: 21)

Yle TV1 lähettää ekumeenisen jumalanpalveluksen suorana 31. lokakuuta kello 15.30–17.00. Lähetyksessä on selostus suomeksi. Yle TV1 lähettää tekstitetyn jumalanpalveluksen sunnuntaina 6.11. ylimääräisenä tv-jumalanpalveluksena. Molemmat ohjelmat voi katsoa myös Yle Areenassa.

kaariainen

 

Kimmo Kääriäinen
kirkkoneuvos
Kirkon ulkoasiain osasto

 

Reformaation merkkivuoden muistilista

 • 31.10.2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun Martti Luther julkaisi 95 teesiä anekaupan väärinkäytöksistä. 31.10. on valittu symboloimaan reformaation alkua.
 • Reformaation merkkivuosi on kansainvälinen ilmiö. Suomessa merkkivuotta vietetään 30.10.2016–5.11.2017.
 • Merkkivuoden periaatteet ovat ekumeenisuus, paikallisuus ja tulevaisuus sekä liittyminen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhliin soveltuvin osin.
 • Merkkivuoden otsikko on Armoa2017! Otsikko viittaa armon ajankohtaisuuteen kaikkina aikoina.
 • Luterilainen maailmanliitto on valinnut vuodelle yleisteeman Jumalan armon vapauttama sekä alateemat Pelastus – ei kauppatavaraa, Ihminen – ei kauppatavaraa, Luomakunta – ei kauppatavaraa.
 • Merkkivuoden valtakunnallisia tapahtumia ovat avajaiset 30.10.2016 ja pääjuhlat 5.11.2017 Turussa, merkkivuoden kansainvälinen avaus Lundissa 31.10.2017, Kirkon musiikkijuhlat Helsingissä 19.­–21.5.2017, Kirkkopäivät Turussa 19.–21.5.2017, Olli Kortekankaan VIA-oratorion ensiesitys Naantalin musiikkijuhlilla 7.6.2017 ja SuomiAreena Porissa 10.–14.7.2017.
 • Paikallistasolla esille nousevat helatorstain juhlat 25.5.2017, uudet, paikallisesti laaditut teesit, jotka julkaistaan 31.10.2017 sekä reformaatioviikko 31.10.–5.11.2017.
 • Merkkivuosi synnyttää pitkin vuotta konsertteja, seminaareja, näyttelyitä, keskustelutilaisuuksia, näytelmiä ja paljon muuta ympäri Suomen ja ulkosuomalaisyhteisöissä.
 • Materiaalia merkkivuoden viettoa tukemaan löytyy osoitteesta sakasti.evl.fi/armoa2017.
 • Merkkivuoden verkkosivujen osoite on reformaatio2017.fi.
 • Merkkivuoden Facebook-ryhmä välittää uutisia ja linkkejä.

Listan on koonnut merkkivuoden projektisihteeri Timo-Matti Haapiainen.