Lähetyskumppanuusneuvottelujen stuerttiohjelma vahvistamassa nuorten osallisuutta

Kansainvälisiä stuertteja.
Stuertteja Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksessa Karlsruhessa 2022.

Kirkon kansainväliset lähetyskumppanuusneuvottelut Your Will Be Done järjestetään kulttuurikeskus Sofiassa elokuussa 2024.

Lähetyskumppanuusneuvottelujen suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa. Nyt mukaan saadaan lisäksi kahdeksan nuorta aikuista stuerttiohjelman muodossa. Ohjelman tavoitteena lähetyskumppanuusneuvotteluissa on lisätä nuorten osallisuutta kirkkomme kansainvälisessä työssä ja ymmärrystä kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä.

Vapaaehtoispohjalta toimivat stuertit ovat korvaamaton apu kokouksen käytännön järjestelyjen sujuvuudessa ja samalla he pääsevät osallistumaan kokouksen aitiopaikoille. Stuerttiohjelma alkaa jo keväällä yhteisten tapaamisten merkeissä ja huipentuu itse tapahtumaan elokuussa 2024.

Stuerttihaku oli auki tammikuussa ja hyviä hakemuksia tuli enemmän kuin stuerttipaikkoja oli auki.

”On hienoa päästä stuerttina mukaan toteuttamaan vuoden merkittävintä lähetysaiheista tapahtumaa Suomessa. Lähetystyö on Kristuksen meille jokaiselle antama tehtävä, jota saamme toteuttaa kukin omalla paikallamme tehden samalla yhteistyötä monenlaisten tahojen kanssa.” – Tuulia Taipale, 26, Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys

Stuerttiohjelma ponnahduslautana kirkon tehtäviin

Stuertit.

Stuerttiohjelmien merkitys nuorten aikuisten toimijuuden lisäämiseen kirkkomme toiminnassa on kiistämätöntä.

(Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen kuvaamassa suomalaisia stuertteja Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokouksessa Tallinnassa 2023.)

Suomen ev.-lut. kirkko on jo vuosien ajan mahdollistanut monen nuoren osallistumisen merkittäviin kansainvälisiin ekumeenisiin yleiskokouksiin.

Erityisesti viime vuosina stuertteja on ollut monissa kokouksissa, sillä suurten kirkkoliittojen kokoukset ovat sattuneet lähivuosille. Nuorina aikuisina stuertteina toimivia on päätynyt myöhemmin työelämässään monenlaisiin erilaisiin tehtäviin. Kansainvälisissä johtotehtävissä, järjestötyöntekijöinä, arkkipiispan kansliassa erityisavustajina sekä seurakuntapastoreina ympäri Suomen on tekijöitä, joiden polkuun on kuulunut stuerttina toimiminen.  Lähetyskumppanuusneuvotteluiden stuerteissa on mukana myös aiemmin Kirkkojen maailmanneuvoston sekä Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokouksissa toimineita aktiiveja.

”Hain stuertiksi, sillä saan valtavasti iloa tuommoisissa yleiskokousten tapaisista paikoissa missä ihmiset tulee kulttuuri-, kieli- ja tunnustusrajat ylittäen yhteen. Sieltä on herännyt syvempi kiinnostus omaa kirkkoa ja sen kansainvälistä toimintaa kohtaan, missä lähetystyö on aika iso asia. On mahtavaa päästä olemaan stuertti kontekstissa, jossa on mahdollista oppia uutta ja tutustua oman kirkon toimintaan taas vähän eri vinkkelistä.” – Annika Juurikka, 29, Joensuun seurakunta

Aiemmin stuertteina toimineet nuoret ovat lähetyskumppanuusneuvotteluille suuri etu, sillä muista kokouksista opitut toimintamallit auttavat kansainvälisen kokouksen yleiskuvassa. He tukevat toiminnallaan myös muita stuertteja.

Stuerttiohjelmaan valitut nuoret oppimassa vierailta ja toisiltaan

Ohjelmaan valituilla nuorilla aikuisilla on monipuolisesti eri taitoja ja kiinnostuksen kohteita. Stuerttien tehtävät pyritään jakamaan siten, että jokaisella on kokouksen aikana mielekäs, mutta sopivasti haastava tehtävä. Mukaan valittujen nuorten joukossa on eri sopimusjärjestöjen toiminnassa aktiivisia sekä kirkon kansainvälisestä työstä laajalti kiinnostuneita. Valitut stuertit ovat 19–29-vuotiaita ja tulevat eri koulutustaustoista, joten mukaan on saatu muitakin kuin teologian opiskelijoita.

”Hain stuertiksi, sillä itseäni kiinnostaisi teologian opintojen ohella tehdä työtä kirkon kansainvälisen työn hyväksi.” – Samu-Ville Toivonen, 23, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta

Kirkkomme kokonaisvaltainen lähetystyö kiinnostaa stuertiksi valittuja ja lähetyskumppanuusneuvottelujen stuerttiohjelma tarjoaa mahdollisuuden nähdä kirkon kansainvälistä toimintaa ja lähetystyötä konkreettisesti.

”Kiinnostuin stuerttiohjelmasta, kun näin ilmoituksen sosiaalisessa mediassa ja huomasin sen yhdistävän monia kiinnostukseni kohteita. Ajattelin, että tämän projektin kautta voisin oppia lisää etenkin lähetystyön hallinnollisesta ja lähettävästä puolesta, mutta myös lähetystyöstä kokonaisuutena.” – Heini Lehtimäki, 21, SLEY

Tutustumisesta päätapahtuman ytimeen tehtävien kautta

Stuerttiohjelmaan valituilla on omat odotuksensa ja toiveensa, mutta kaikkia valittuja yhdistää halu oppia uutta tiedollisesti ja taidollisesti. Stuerttien toiveissa on erityisesti yhteistyössä toimimista niin stuerttitiimin kesken kuin muiden kokouksen osallistujien kanssa ja päästä syventymään kirkkomme lähetystyöhön käytännön tekemisen kautta.

”Odotan stuerttina saavani entistäkin laajemman kuvan kirkon ja sen yhteistyökumppaneiden tekemästä lähetystyöstä sekä oppivani taitoja, joita voi hyödyntää myöhemminkin tulevissa tehtävissäni lähetystyön parissa.” – Tuulia Taipale, 26, Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys

Kokouksen järjestämiseen kuuluu monipuolisia avustavia tehtäviä sosiaaliseen mediaan, striimaukseen, valokuvaukseen, hartauselämään, kokouskäytäntöihin sekä logistiikkaan liittyen. Valittujen stuerttien halu toimia muuttavissakin ympäristöissä on ensiarvoisen tärkeää, sillä kaikkia työtehtäviä ei ennen kokousta ole mahdollista ennakoida.

Stuerttiohjelma alkaa etätapaamisista, jonka aikana stuertit pääsevät tutustumaan toisiinsa sekä lähetyskumppanuusneuvotteluiden sisältöön ja tapahtuman luonteeseen. He kuulevat tapaamisissa kokouksen aikaiset tehtävänsä sekä tutustuvat lähetyskumppanuusneuvotteluiden suunnitteluryhmään. Huolellinen valmistautuminen ja omaan tiimiin tutustuminen on tärkeää, sillä kokouksen aikana päivät ovat tiiviitä ja tapahtumarikkaita.

”Odotan, että saan käsityksen kokonaiskuvasta, eli siitä kansainvälisestä työstä mitä kirkko tekee ja myös ylipäätään siitä, millainen rooli Suomella on lähetystyön kentällä. Haluan oppia, mihin Suomen evankelis-luterilainen kirkko haluaa pyrkiä ja miten kaikki suhteet näihin lähetyskumppaneihin on muodostettu.” – Aino Vihonen, 25, Suomen lähetysseura

Stuerttiohjelmaan osallistuneet nuoret aikuiset pääsevät oppimaan yhteistyössä toistensa kanssa kirkkomme lähetystyöstä sekä kansainvälisestä toiminnasta aitiopaikoilta. Parhaimmillaan stuerttikokemus voi kantaa hedelmää pitkän aikaa ja tukea kristittynä elämistä, omia tulevaisuuden pohdintoja sekä toivon mukaan myös kannustaa löytämään oma paikka kirkosta.

Kirjoittajat:

Saara Alamäki.

Saara Alamäki
suunnitteluryhmän sihteeri
stuertti 2022 & 2023

Maria Moutraki.

Maria Mountraki
projektikoordinaattori
stuertti 2013

Logo: Your Will Be Done.