Koko kirkon viestintäselvitys käynnistyy av-tuotannoista

kamera

Kokonaiskirkollinen viestintäselvityshanke on saanut reippaan alun – ohjaus- ja varsinainen selvitysryhmä ovat pitäneet aloituskokouksensa ja jatkoaskeleista on sovittu. Vahvaa kannustusta ja eteen päin tuuppaamista on kuultu myös kirkkohallituksen täysistunnosta, kirkolliskokouksen talousvaliokunnasta, suurten seurakuntien viestintävastaavien kokouksesta ja aivan tuoreeltaan piispojen kollegiosta.

Tämän vuoden painopiste on seurakuntien, hiippakuntien ja myös keskeisimpien kirkollisten järjestöjen audiovisuaalisessa tuotannossa (pois lukien Yle-tuotannot, jota selkeästi määritelty Kirkon viestinnän Ohjelmatuotannoille). Kokonaiskirkollisen viestintäselvityshankkeen päätavoite on vahvistaa kirkon vaikuttavuutta viestinnän keinoin kustannustehokkuus tiedostaen, digitaalisuutta hyödyntäen ja seurakuntien ja hiippakuntien identiteettiä kunnioittaen.

Av-tuotantoihin liittyvä palautekysely osoitetaan seurakuntiin ja hiippakuntiin tänä keväänä. Kysely painottuu jouluun ja siihen, kuinka seurakunnissa ja muuallakin kirkon kentällä on hyödynnetty Kirkon viestinnän tuottamaa kampanjamateriaalia. Vastauksien toivotaan antavan suuntaviivaa sille, kuinka voisimme tässäkin toiminnassa tehostaa yhteistä synergiaa, välttää päällekkäisyyttä ja keskittää erityisesti markkinointiponnistelujamme. Yhteinen tahtotilammehan on se, että merkittävään teemaan ja kirkon ydinsanomaan perustuvat ponnistelumme tavoittaisivat ihmiset oikea-aikaisesti oikeilla kanavilla.

Me-muoto tässä yhteydessä ei tarkoita vain Kirkon viestintää vaan kaikkia meitä, jotka työskentelemme seurakuntien, hiippakuntien ja keskeisten kirkollisten järjestöjen viestinnässä. Sen sijaan, että teemme kymmeniä eri tuotantoja – usein suurella rahalla ja vaivalla – voisimmekin keskittyä muutamiin laadukkaasti ja yhteisesti sovittuihin av-tuotantoihin esimerkiksi juuri joulun aikaan. Tällöin työnjakoa voisi toteuttaa painotetummin eri kohderyhmien näkökulmasta.

Ja edelleen – Kirkon viestinnässä ei välttämättä piile laajasta ja hyvästä osaamisestaan huolimatta aina kaikille kohderyhmille soveltuva syvin osaaminen – sitä on varmasti kirkon kentällä laajemmin. Tämä on tiedostettu toki aiemminkin, mutta edelleen on tarvetta ja tilausta rakenteellisesti kaiken hyvän ja toimivan hyödyntämiseksi. Yksi tämän kokonaiskirkollisen viestintäselvityshankkeen keskeisistä tavoitteista onkin löytää ja hyödyntää viestintäosaamista mistä tahansa se nouseekaan esille. Yhdessä sovitun tuotannon markkinointiin ja laajaan näkyvyyteen ja kuuluvuuteen sitoutuisimme kaikki.

Odotammekin nyt mielenkiinnolla kyselypalautetta. Ohjaus- ja selvitysryhmämme edustavat kirkollista ja muutakin kenttää sekä viestinnällistä osaamista varsin laajasti. Vastauksien huolellinen analysointi antaa hyvän ja konkreettisen evästyksen tavoitteellemme, joka vahvistaa yhteisen osaamisemme entistä parempaa hyödyntämistä. Tarkoitushan on välttää päällekkäisyyttä, kalliiksi ja raskaaksi joskus jopa turhauttavaksi koettua työtä. Av-tuotannot ovat vain yksi monista mahdollisuuksista säästää ja kohdentaa osaamistamme ja resursseja. Hankesuunnitelman mukaisesti seuraavat painopisteet ovat somen ja seurakuntaviestimien mahdollisuudet.

Yhteistyöterveisin, Tuomo

Tuomo Pesonen
Hankejohtaja, kokonaiskirkollinen viestintäselvitys