Kirteko-verkostotapaamiset 2.0

Pikapalaute Kirteko-verkostotapaamisesta Helsingissä 11.10.2018. Kuva: Tom Hagelberg

Tämän syksyn kolme Kirteko-verkostotapaamista Tampereella, Helsingissä ja Kuopiossa ovat onnistuneesti takana päin. Puhuimme niissä kokeilemalla kehittämisestä ja mikä tärkeintä kokeilimme Työelämä 2020 –hankkeessa  kehitettyä yhteiskehittämisen (workathlon) toimintamallia. Ensiarviomme kokeilusta on, että se tarjoaa hyvät ainekset Kirteko-verkostotapaamisten päivittämisestä versioksi 2.0.

Uutta ilmettä yhteiskehittämisellä

Workathlonissa kysymys oli siitä, että jokaiseen tapahtumaan oli kutsuttu mukaan seurakuntia, jotka toivat yhteiseen työskentelyyn jonkin omissa työyhteisöissä ajankohtaisen kysymyksen, tavoitteen tai unelman esiteltäväksi. He kertoivat, mitä tämän kysymyksen osalta tavoittelevat ja tapahtuman osallistujajoukko tuotti heille yhdessä ideoita ja ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi. Kaikki osallistujat pääsivät mukaan kehittämistavoitteiden ratkaisemiseen. Ratkaisuja pohdittiin mm. asiakkaiden tai seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden sekä johdon ja henkilöstön näkökulmasta. Lopuksi kuvattiin konkreettisia askeleita kohti unelmaa seuraavien kysymysten avulla: Mitä konkreettisia askelia pitää ottaa? Mitä pitää saada aikaan? Mitä ensimmäiseksi? Mitä voidaan kokeilla? Jokaisen osaamista tarvittiin. Syntyi kokemus, että prosessista hyötyivät kaikki sekä kehittämistavoitteiden esittäjät että me niiden ratkaisijat.

Seurakuntien yhteisesti ratkaistavaksi tuomat kehittämistavoitteet ovat ajankohtaisia myös monissa muissa seurakunnissa. Voit tutustua kehittämistavoitteisiin ja ehdotettuihin ratkaisuihin tapahtumisen livetaltiointien kautta.

Eikä tämä jää tähän vaan prosessi jatkuu, sillä lupasimme kysyä unelmien esittäjiltä ensi vuonna, mihin toimenpiteisiin he ovat esittelemänsä unelman toteuttamiseksi ryhtyneet ja miten he ovat siinä verkostotapaamisissa esiteltyjä ratkaisuja hyödyntäneet. Näistä toimenpiteistä kuulemme lisää ensi vuoden ensimmäisessä Kirteko-verkostotapaamisessa, joka järjestetään Porissa 28.3.2019.

Verkostoitumalla parempaa työelämää

Kirteko-verkostotapaamisia on järjestetty syksystä 2014 alkaen 2-3 tapaamista/vuosi. Niissä on ollut tavoitteena edistää työelämän kehittämiseen liittyvää verkostoitumista sekä seurakuntien ja niiden eri toimijoiden että seurakunnille kehittämisen tukea tarjoavien työelämätoimijoiden kesken. Verkostoitumisen idea on ollut kannustaa ja innostaa seurakuntatyöpaikkoja tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen, toimimaan siinä yhdessä ja omista lähtökohdista käsin.

Seurakunnista tapaamisissa on ollut mukana sekä työnantajan että henkilöstön edustajia mm. kirkkoherroja, talousjohtoa ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita sekä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja.  Parhaimmillaan samalta työpaikalta on osallistunut useita edustajia. Työelämätoimijoista mukana on ollut monipuolinen joukkue kirkon pääsopijaosapuolten (Kirkon työmarkkinalaitos, JUKO, Kirkon alat ja Kirkon alan unioni) edustajia ja edustajia Työturvallisuuskeskuksesta, Kevasta, tuomiokapituleista ja Kirkon koulutuskeskuksesta. Tämän syksyn kokoonpanossa uutta olivat tilaisuuksien vetäjiksi palkatut fasilitaattorit Tamorasta ja eräät muut tilaisuuteen kutsutut vierailijat.

Rohkeammin ja isommin

Merkityksellinen verkostotapaamisten ilmeen päivittämisen kannalta oli myös arkkipiispalta saatu videotervehdys. Siinä Työelämä 2020 -hankkeen neuvottelukunnassa kirkon edustajan toimiva Tapio Luoma kannusti meitä verkostolaisia ajattelemaan rohkeammin ja isommin. Saimme myös kehotuksen satsata yhdessä tekemiseen ja keskustelukulttuurin kehittämiseen tapaamisessa ja työpaikoillamme. Siten kasvatamme hänen mukaansa luottamusta, jota muutoksessa ennen mitään muuta tarvitaan.

Kehittämisesimerkit jakoon

Kaikissa Kirteko-verkostotapaamisissa on kuultu esimerkkejä seurakuntien työelämän kehittämisestä ja kehittämiskäytännöistä. Niitä esiteltiin myös tämän syksyn tapaamisissa. Esillä oli esimerkkejä tiimityön kehittämisestä, organisaatiorajat ylittävästä palvelukehittämisestä, yhteiskehittämisestä seurakuntalaisten kanssa, leanauksesta ja rakennemuutoksen edellyttämästä kehittämisestä.

Nämä arvokkaat esimerkit haluamme jakaa muillekin kuin verkostotapaamisten osallistujille. Se toteutuu uudella evl.fi/plus -sivustolla, jota ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön. Verkossa julkaistaan jatkossa myös muita kehittämisesimerkkejä. Niihin voi antaa vinkin kuka tahansa meistä sähköpostiin kit@evl.fi.

Jaettuja esimerkkejä hyödynnetään myös ensi vuonna toteutettavassa KirTEKO 2019 -palkitsemisessa, mutta siitä kerromme lisää myöhemmin.

Oili Marttila
neuvottelupäällikkö, kirkon pääsopijaosapuolten työelämäryhmän puheenjohtaja
Kirkon työmarkkinalaitos

Krista Mikkonen
asiantuntija
Kirkon työmarkkinalaitos