Kirteko 2030: Uutta, vanhaa, lainattua – jotain sinistäkin ehkä

Kirteko, tulevaisuuden työpaikka. Piirrettyjä hahmoja ja kaupunkia.

Hääperinteeseen liittyvä riimittely, jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua, jotain sinistä, kuvaa minusta hyvin myös kirkon pääsopijaosapuolten uutta Kirteko 2030 -hanketta. Se perustuu KirVESTES 2020–2022 allekirjoituspöytäkirjan työelämäryhmää koskevaan kirjaukseen. Ryhmän tehtävänä on sopimuskirjauksen mukaan tukea ja vauhdittaa seurakuntatyöpaikkojen tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä toimia ja vahvistaa työn murroksessa niiden yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria.

Jo tuossa työelämäryhmän tehtävän kuvauksessa on sekä jotain uutta että jotain vanhaa ja myös jotain lainattua. Monessa edellisessäkin KirVESTES:ssa on ollut työelämäryhmäkirjauksia. Ryhmien tehtäväksiannot ovat olleet hieman toisistaan poikkeavia, mutta kaikissa niissä on ollut keskiössä kirkon alan työpaikkojen tukeminen toiminnan tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Se on keskiössä nytkin.

Edeltävät työelämäryhmät toteuttivat tehtäväänsä Kirkon työelämä 2020 (Kirteko) -ohjelman nimissä. Nyt toiminta sai nimekseen Kirteko 2030 -hanke. Kirteko on siinä vanhaa ja tuttua, loppuosa sanaliitosta taas uutta ja lainattua. Se on peräisin kansallisesta työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta (TYÖ2030), jonka tavoitteita ja toteutusta työelämäryhmän tulee allekirjoituspöytäkirjan mukaan hyödyntää.

Mallia ja tukea kansallisesta TYÖ2030-ohjelmasta

Hallitusohjelmaan perustuvan TYÖ2030-ohjelman tavoitteena on vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä, vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria Suomen kilpailuvahvuutena, nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä. Sillä tuetaan myös työyhteisöjen ja työpaikkojen omaa kehittämistoimintaa.

TYÖ2030-ohjelma toteutti ensimmäisenä toimintavuonnaan myös kaksi toimialoille suunnattua rahoitushakua. Kirkon pääsopijaosapuolet osallistuivat niistä alkusyksystä järjestettyyn Kirteko 2030: ”Kirkko tulevaisuuden työpaikkana – vuoropuhelua kirkossa ja sen työpaikoilla”-hankehakemuksella.

Saimme myönteisen rahoituspäätöksen ja käynnistimme Kirteko-hankkeessa loppuvuodesta valmistelun, jossa on keskiössä kirkon työn ja työelämän tulevaisuudesta käytävä vuoropuhelu sekä työpaikoilla että eri työpaikkojen toimijoiden kesken. Tämä voisi olla jotain alun riimittelyn sinistä, ainakin kuvaannollisesti, sillä vuoropuheluissa on tavoitteena yhteisen tilannekuvan luominen ja yhteinen tavoitteenasettelu  eli unelma siitä, millainen työpaikka kirkon tulisi tulevaisuudessa olla.

Vuoropuhelua työpaikoilla ja työyhteisöissä

Työpaikoilla käytävään vuoropuheluun kutsumme mukaan teitä kaikkia kirkon työyhteisöissä. Siihen tarjoamme välineeksi ja kannustimeksi Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennusta (linkki vie kirkon työntekijöiden intranetiin). Valmennus on Kirtekon toimin avattu kirkossa töissä olevien käyttöön jo syksyllä 2019. Nyt olemme sopineet valmennuksen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2021 loppuun  ja aineiston päivittämisestä heti alkuvuodesta ottamaan huomioon työyhteisöjen ja työntekijöiden koronatilanteesta johtuva tuen tarve. Myös valmennuksen käyttöön on tulossa ohjeistusta. Voitte kuitenkin aloittaa vuoropuhelun verkkovalmennusta hyödyntämällä vaikka heti.

Kannattaa huomata, että yhteinen vuoropuhelu verkkovalmennuksen ohjaamana mahdollistaa myös yhdessä tapahtuvan tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämisen. Verkkovalmennus on oikein joustava tapa oppia yhdessä. Etätyöolosuhteetkaan eivät kokemuksemme mukaan ole silloin mikään ongelma. Saatte itse laatia aikataulunne ja päättää etenemistavastanne ja muustakin toiminnastanne. Asioiden kertaaminenkin on mahdollista.

Vuoropuhelua eri työpaikkojen toimijoiden kesken

Eri työpaikkojen välistä vuoropuhelua varten olemme järjestämässä Kirteko-tapaamisia, joihin kutsumme seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöasiantuntijoita sekä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. Tapaamisissa tarkastelemme esitysten ja alustusten avulla mahdollisimman vuorovaikutteisesti ja moniulotteisesti kirkon työn ja työelämän muutosta ja arvioimme koronatilanteen vaikutusta siihen. Niissä vaikutetaan muun ohella myös yhteistyön ja luottamuksen vahvistumiseen.

Tapaamisista neljä, 16.4., 23.4., 28.5. ja 24.9., järjestämme webinaareina klo 12–14. Viimeisen eli 29. lokakuuta järjestettävän Kirteko-tapaamisen on tarkoitus olla perinteiseen tapaan läsnätilaisuus. Se on Kirteko-gaala, jossa voimme vetää keskustelun teemoja yhteen ja myös iloita yhdessä vuoden aikana koetuista onnistumisista.

Kanavat auki

Kiinnostuitko? Pysy kanavalla ja varmista myös, että jo vanhat tutut Kirteko-kanavat kuten Kirtekon Facebook–ryhmä tai Kirtekon Twitter-tili ovat seurannassa. Näin kuulet lisää, mitä kaikkea Kirteko 2030- hankkeessa tapahtuu.

Niin ja vielä yksi juttu: Kirteko tarjoaa tämän kaiken teille maksutta, jotta voimme ottaa yhdessä suunnan kohti tulevaisuuden työelämää! 

Oili Marttila
neuvottelupäällikkö, Kirkon työmarkkinalaitos
projektipäällikkö, Kirteko 2030 -hanke

Piirretty kirkko.
Oranssissa ympyrässä TYÖ2030.