”Kirkon yhteiskunnallinen työ kutsuu sosiaaliseen mediaan”

Kari Latvus on kirkkohallituksen yhteiskunnallisen työn asiantuntija.

Kari Latvus on Kirkkohallituksen yhteiskunnallisen työn asiantuntija.

Helmikuun alussa Kirkkohallituksen yhteiskunnallisen työn asiantuntijana aloittanut Kari Latvus on tehtävässään suurten yhteiskunnallisten haasteiden äärellä:

”Perinteiset työn ja yhteiskunnan rattaat natisevat muutoksessa. Kriittisen pitkään työttöminä olleiden määrä on yli 120 000, ja Eurooppaan tulee jatkuva virta hädän keskeltä paenneita. Nyt kysytään joka päivä, mikä on ihmisen arvo”, Latvus listaa ja jatkaa:

”Tässä murroskohdassa täytyy uudelleen kysyä, mikä on kirkon paikka arjessa. Kirkon äänelle on myös aivan uudenlainen odotus.”

Pienimmän ihmisen asialla

Latvuksen mielestä kirkon sanomalle on tilausta sekä paikallisissa että laajemmissakin julkisissa keskusteluissa.

”Kirkko voi olla aloitteellinen yhteiskunnallisten tai ihmisten hyvinvointiin liittyvien keskustelujen käynnistämisessä. Alueellisesti voi järjestää esimerkiksi pienimuotoisia, ajatushautomon kaltaisia foorumeita”, hän visioi.

Niin lähetyksen, diakonian kuin Raamatun köyhyystekstienkin parissa viihtyvä Latvus näkee tärkeänä sen, että kirkko pitää heikomman puolta. Hän toivoo kirkon työntekijöiden ja aktiivisten seurakuntalaisten nostavan julkisessa keskustelussa esiin sen, miten yhteiskunnan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat pärjäävät.

”Poliittisia liikkeitä tulee ja menee, mutta kirkon tehtävä on katsoa ihmisiä kasvoihin ja puolustaa pienimmän ihmisen lupaa olla olemassa”, toteaa Latvus.

Kirkon on tärkeää näkyä myös konkreettisesti seurakuntalaisten arjessa. Esimerkkinä tällaisesta osallistumisesta Latvus mainitsee seurakunnan yhteydenpidon työpaikoille ja muihin ihmisten arkielämän ympäristöihin.

Keskeistä on toki sekin, että kirkon ovet ovat avoinna. Latvus mainitsee esimerkin edellisestä työstään Alppilan kirkon toiminnanjohtajana. Kallion seurakuntaan kuuluva Alppilan kirkko Helsingissä on tullut tunnetuksi muun muassa aktiivisesta kahvilatoiminnastaan, jonka ovat löytäneet myös tavallisesti vain harvoin seurakunnan toimintaan osallistuvat. Aiemmat työtehtävät ovat vahvistaneet Latvuksen käsitystä yhteisöllisyyden merkityksestä seurakunnassa:

”Merimieskirkko ja Alppilan kuivan maan merimieskirkko pistivät potkua ajatukseen seurakunnasta yhteisönä, joka on inhimillinen, armahtava ja jakaa kertomusta pyhästä.”

Yhteiskunnallinen työ näkyväksi myös verkossa

Verkkojulkaisu Kirkonkellarin päätoimittajanakin toimiva Latvus haluaa kehittää uuden vastuualansa näkyvyyttä myös verkossa: ”Kirkon yhteiskunnallinen työ suorastaan kutsuu mukaan sosiaaliseen mediaan ja sen keskusteluihin. Tarkoitus on kehittää viestintää vuorovaikutteiseksi ja kiinnostavaksi.”

Lähitulevaisuuden uusia avauksia ovat muun muassa Facebookiin perustettavat keskusteluryhmät. Yhteiskunnallisen työn ammattilaisille tarjotaan mahdollisuutta ajatustenvaihtoon suljetussa ryhmässä. Kaikki kirkon ja yhteiskunnan rajapinnasta kiinnostuneet voivat osallistua keskusteluun Kirkko ja yhteiskunta -nimisessä avoimessa ryhmässä.

Lisäksi kirkon yhteiskunnallisen työn äänitorvi, aiemmin paperiversiona julkaistu Kytkin-lehti, siirtyy digiaikaan. Lehden lukijakunnalle toteutetussa kyselyssä tuli selkeästi ilmi, että lukijat kaipasivat mahdollisuutta löytää jutut helposti, jakaa niitä ja käydä asiallista keskustelua.

”Kun lisäksi digitalous on ekologista ja taloudellista, niin lukijatutkimuksen antamia suuntaviittoja oli helppo lähteä toteuttamaan. Ensimmäinen numero ilmestyy toukokuun alkupuoliskolla. Jatkossa Kytkin löytyy myös Twitteristä”, Latvus vinkkaa.

Uudessa toimessaan erinomaisesti viihtyvä Latvus kokee omaksi tehtäväkseen seurakuntien työn tukemisen.

”Toivon, että voisin muistaa olevani yksi seurakunnan työntekijä, jonka toimipaikka vain on Kirkkohallituksessa. Tässä työssä voi edistää hyvien ideoiden liikkumista, innostaa etsimään ja kokeilemaan uutta. Uuteen vakituiseen työhön tarttuminen on ollut upea juttu. Olen nauttinut siitä kovasti”, hän iloitsee.

Kirkon yhteiskunnallinen työ verkossa:

  • Kaikille kirkon ja yhteiskunnan rajapinnoista kiinnostuneille on avattu Facebookiin avoin Kirkko ja yhteiskunta -niminen ryhmä, joka löytyy täältä.
  • Lisäksi kirkon yhteiskuntatyötä tekeville ammattilaisille on perustettu suljettu Facebook-ryhmä, johon kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan Kari Latvuksen kautta.
  • Toukokuussa julkaistaan ensimmäinen Kytkin-lehden verkkonumero.