Kirkon työmarkkinalaitoksen nettisivut ajan tasalle

Kirkon työmarkkinalaitoksen verkkosivu.

Kirkon työmarkkinalaitoksen tärkeä tehtävä on palvella ja tukea seurakuntia työnantajuudessa.  Meillä on töissä neljä juristia ja kaksi tukitehtävissä työskentelevää henkilöä. 

Seurakunnat voivat lähettää kirkon työmarkkinalaitokselle KirVESTES:iin ja yleisemmin työnantajuuteen liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen kit@evl.fi. Tämä mahdollisuus onkin ahkerassa käytössä. Tavoitteena on vastata kysymyksiin tai ainakin tehdä ensimmäinen jatkoselvityspyyntö seurakuntaan päin mahdollisimman nopeasti. Asiantuntijoihin voi olla yhteydessä myös puhelimitse.

Yllä mainittujen lisäksi Kirkon työmarkkinalaitoksen verkkosivusto on työmarkkinaosaston tärkeä työväline, kun jaamme tietoa ja tukea seurakunnille. Sivustolta löydät ajantasaiset työnantajauutiset, ja sitä päivitetään aktiivisesti.  

Verkkosivuja ladattiin viime vuoden aikana lähes 160 000 kertaa, joten sivusto on koettu hyödyllisiksi. Yksi osaston vuoden 2022 tavoitteista oli päivittää nettisivuja, jotta ne saadaan nykyistä paremmin vastaamaan seurakuntatyönantajien tarpeita. Aloitimme urakan elokuussa, jolloin tarkastelimme sivujen nykytilaa. Sivut on luotu vuonna 2019, ja ne ovat toimineet hyvin. Kuitenkin huomasimme, että niissä oli joiltain osin vanhentunutta materiaalia, joka oli syytä päivittää.

Erityisen suosittu on ollut Työnantajan työkaluja -välilehden Usein kysyttyä -osio, jossa on palkkauksesta, vuosilomista ja työajoista usein kysyttäjä kysymyksiä. On huomattu, että seurakuntien arjessa samantyyppiset ongelmatilanteet voivat toistua vuosittain. Esimerkiksi lomakauden alussa kysytään paljon vuosilomiin liittyviä asioita, ja tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että vastaukset löytyvät helposti.

Uudeksi työantajan työkaluksi tehdään poissaoloja koskeva osio, jossa käydään läpi muun muassa sairauspoissaolon palkallisuuteen ja palkattomuuteen liittyvää problematiikkaa.

Muuta tietoa työnantajan tueksi ja avuksi

Työnantajan työkaluissa löytyy ohjeistusta myös siitä, miten henkilöstön asema pitää ottaa huomioon seurakuntarakennemuutostilanteissa. Osiosta löytyy myös henkilöstöjohtamisen apuvälineitä ja tietoa Kevan tarjoamista palveluista seurakuntatyönantajille, tietoa työnantajana toimimisesta kirkon sektorilla, erilaisia ohjeita ja suosituksia, tilastotietoa ja tietoa koodistoista sekä rekrytoinnista.

Työnantajana toimiminen kysyy paljon osaamista erilaisista asioista. Tieto on usein jo olemassa, ja onkin tärkeää pystyä ohjaamaan kysyjät tiedon lähteille. Tähän on yritetty vastata nettisivujen päivittämisellä. Toivottavasti tässä työssä on onnistuttu riittävästi.

Ulla Westermarck.

Ulla Westermarck
neuvottelupäällikkö
Kirkon työmarkkinalaitos