Kirkon paluu keskelle yhteiskuntaa

(Kuva: iStock)

Moni ajatteli pari-kolme vuosikymmentä sitten, että kirkko oli ajettu yhteiskunnassa nurkkaan ja pois keskustelujen ydinalueilta. Erilaiset julkiset tehtävät vähenivät selvästi ja Jumalan kuolema kelpasi lehden lööpiksi.

Viime vuodet ovat kuitenkin tuoneet kirkon takaisin julkiseen tilaan. Kirkkoa on nostanut esiin kasvava tarve etsiä arvoja ja kuulla, miten kirkossa kohdataan ihmisyyden kannalta keskeiset kysymykset ihmisarvosta, hyvästä elämästä, ihmisen haavoittuvaisuudesta ja elämän merkityksestä.

Kirkon kasvavaan merkitykseen ovat vaikuttaneet niin julkisuudessa myönteisesti esiintyneet arkkipiispat ja piispat kuin myös arkiset toimet seurakunnissa. Iso muutosaalto lähti liikkeelle 1990-luvun laman aikana diakonityön ison julkisen roolin myötä.

Kirkko on nyt yhä selkeämmin osa julkista keskustelua ja julkista tilaa.

Tähän tarpeeseen vastaavat myös Kirkon yhteiskuntapäivät. Ne järjestetään ensimmäisen kerran tällä nimellä Tikkurilassa 21–23.8.2017 teemalla Suomalaisen yhteiskunnan käänne, mihin suuntaan?

Kirkkopäivien ja Porin SuomiAreenan kirkon yhteiskuntakeskustelut saavat nyt jatkeeksi Kirkon yhteiskuntapäivät. Uusi foorumi tarjoaa tulevaisuudessa joka toinen vuosi kirkon kaikille työntekijäryhmille, seurakuntien luottamushenkilöille ja kaikille kirkon yhteiskunnallisesta roolista kiinnostuneille keskeisen verkostoitumis- ja keskustelufoorumin.

Ensimmäiset kirkon yhteiskuntapäivät järjestetään ajankohtana, jolloin moni uumoilee suuren yhteiskunnallisen käänteen olevan näköpiirissä. Brexit-äänestystuloksen, Trumpin valtaannousun aiheuttaman epävarmuuden ja yhteiskunnallisen polarisaation aika voi johtaa jo alkaneen eriarvoistumiskehityksen voimistumiseen. Uskontojen väliset konfliktit ovat kasvaneet. Suomessa on lähes yhtä paljon pitkäaikaistyöttömiä kuin 1990-luvulla. Unohtaa ei sovi myöskään digitalisaation ja robotisaation myötä alkanutta muutosaaltoa, joka näkyy jo.

Suomalainen sivistys-, kulttuuri-, ihmisoikeus- ja hyvinvointivaltio on arvaamattoman käänteen edessä ja haastettu usealta taholta.

Myönteiset uudet avaukset

Päivien kansainvälisen vieraan Tony Addyn esitys nostaa esiin kysymyksen sosiaalisesta vieraanvaraisuudesta. Kirkkojen välisen keskustelun tuottama käsite, conviviality, kääntyy huonosti suomeksi ja vaatii laajempaa tarkastelua sekä päivillä että muissa yhteyksissä. Asiasta keskusteltiin hiljattain myös Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa Namibiassa.

Sosiaalinen vieraanvaraisuus, jakaminen ja kiertotalous tulevat kouriintuntuvasti esille myös tutustumisvierailuilla Vantaan jättimäiseen ylijäämäruoan käsittelylaitokseen ja samoissa tiloissa toimivaan pesulaan, jossa eri tavoin avoimien työmarkkinoiden ulkopuolelle joutuneet työskentelevät. Vantaan pesula on näkynyt otsikoissa eri yhteyksissä ja tarjoaa erikoisen paikan tarkastella työllistämisen uusia ratkaisuja: tuottavatko siis välityömarkkinat hyvää vai piiloutuuko työn taakse halpatyön vivahde?

Kirkon yhteiskuntapäivillä on tarkoitus puhua asioista oikeilla nimillä, aidosti ja kaartelematta. Keskustelun yksi keskeinen tavoite on tuoda yhteen eri työntekijäryhmät, erilaiset osaajat ja tekijät.

Ohjelmassa ovat mukana muun muassa seuraavat henkilöt: Katri Korolainen, Katri Valve, Katja Syvärinen, Ari Hukari, Mikko Malkavaara, Minna Kivelä, Annu Valonen, Markus Asunta, Jaakko Heinimäki, Tony Addy, Maria Ohisalo, Ilkka Sipiläinen, Marjaana Toiviainen, Pontus Salmi, Tarja Filatov, Heikki Räisänen, Kari Latvus, Elli Aaltonen, Heikki Arikka ja Jarmo Kökkö.

Kirkon yhteiskuntapäiville voi ilmoittautua  hintaan 140 euroa kesäkuun puoliväliin 15.6. saakka. Sen jälkeen ilmoittautuneiden osallistumismaksu on 170 euroa. Myös yksittäisiin päiviin voi osallistua. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittautumisohjeisiin Sakastissa!

Kari Latvus
yhteiskuntatyön asiantuntija
Kirkkohallitus