Keravalla rakennetaan pilottia

Joukossa viisaus jalostuu. Koko työyhteisö osallistuu ja työtä teemme muiden seurakuntien kanssa.

Joukossa viisaus jalostuu. Koko työyhteisö osallistuu ja työtä teemme muiden seurakuntien kanssa.

Keravan seurakunta lähti elokuussa mukaan seurakuntien verkkohankkeeseen rakennusvaiheen pilotiksi Oulun seurakuntien kanssa. Hyppäsimme hyvin liikkuvan junan kyytiin: isot seurakunnat olivat jo vuosia tehneet hankkeen eteen paljon työtä, sitä varten oli kerätty taustaselvityksiä muun muassa kirkon jäsenyydestä ja verkkopalveluiden käytöstä, hankkeelle oli olemassa hyvä suunnitelma ja mukaan saatiin Ambientian ammattitaito. Samalla meille pilottiseurakuntana annettiin vastuullinen tehtävä. Rakennamme paitsi mahdollisimman hyvää verkkosivustoa keravalaisten käyttöön ja työntekijöiden työvälineeksi, myös ”mallia” tai pohjaa, jonka muut seurakunnat voivat omaan tilanteeseensa muokkaillen ottaa käyttöön.

Tietoa jaettava

Verkkohankekortti aina mukana.

Verkkohankekortti aina mukana.

Verkkohankkeessa työtä on tehty tiiviillä tahdilla, mutta suunnitellusti, tietoa ja palautetta koko ajan keräten ja suuntaa sen mukaan muuttaen. Tässä tarvitaan koko työyhteisön osaamista ja sitoutumista. Keravalla hankkeesta pyrittiin aluksi kertomaan mahdollisimman monessa kanavassa. Intranetissä on ollut uutisia aiheesta, hankevideot ja taustamateriaalia, kuten Keravalla tehdyn loppukäyttäjähaastattelun tulokset. Olen pitänyt asiaa esillä työntekijöiden kokouksissa ja suunnittelupäivissä ja käynyt keskusteluja aluksi työalojen esimiesten ja lopulta melkein kaikkien kanssa henkilökohtaisesti. Aina tilaisuuden tullen olen vetänyt taskustani oranssin kortin ja kertonut verkkohankkeesta kaikille, jotka ovat ehtineet kuunnella!

Joukossa viisaus jalostuu

Myös luottamushenkilöt ovat tärkeässä roolissa hankkeen onnistumisessa. Olen ollut mukana neuvoston kokouksessa ja kertonut hankkeesta luottamushenkilöiden intrassa. Luottamushenkilöitä oli mukana myös Keravalla järjestetyssä työpajassa, jossa pohdittiin yhteystietojen esittämistä ja yhteydenoton tapoja verkossa sekä tapahtumien ja toiminnan markkinointia. Työpajaan osallistui työntekijöitä kaikilta työaloilta, ja nämä työntekijät ovat myös valikoituneet ”koeryhmäkseni” eli kun hankkeessa kaivataan nopeasti kommentteja vaikkapa tapahtumien luokitteluun, heille lähtee sähköpostikysely. Varmasti jatkamme työpajatyöskentelyä verkkosisältöjen ja verkossa toimimisen parissa jatkossakin erilaisilla kokoonpanoilla. Kohta alkaa sisältöjen syöttö sivuille ja siinä yhteydessä arvioidaan sivuille päätyvää sisältöä vielä yksityiskohtaisemmin yhdessä.

Verkkotyötä virittelemässä

Osa työntekijöistä osallistuu myös eri seurakunnista koottuun ylläpitäjäraatiin. Raatilaiset ovat seurakunnan sivujen tulevia päivittäjiä ja sisällön syöttäjiä. He arvioivat ja antavat palautetta sivuston ylläpito-ohjelmasta, josta tietysti halutaan tehdä mahdollisimman helppo ja toimiva. Oma roolini hankkeessa on toimia seurakunnan pilottikoordinaattorina eli pitää huolta siitä, että seurakunnan ääni, kokemus ja toiveet kuuluvat hankkeessa ja toisaalta koordinoida verkkosivujen uudistusta ja verkkotyön – verkossa olemisen ja toimimisen – kehittämistä Keravan seurakunnassa. Innostumista ja innovointia on ollut mahtava seurata: esimerkiksi diakoniatyöntekijät ovat lähteneet selvittelemään verkkoauttamisen polkuja ja kansainvälisen työn sihteeri monikulttuurisuuden ja uskontodialogin näkymistä verkossa.

Haastettu viestintä

Hankkeen käynnistyttyä meillä kävi aika nopeasti selväksi, että joudumme arvioimaan seurakunnan viestintää kokonaisuudessaan. Verkkohanke on haastanut meitä tarkkailemaan kieltä ja niitä sanoja ja tapoja, joilla uskon asioista puhumme.  Joudumme myös pohtimaan, kenelle, miten ja missä tätä seurakunnan työtä oikein tehdään – ja missä ja miten siitä viestitään. Verkkohankkeen loppukäyttäjähaastattelut ja muu tutkimustieto muun muassa seurakuntien jäsenkehityksestä on antanut arvokasta sysäystä ja materiaalia tähän. Yhteistä työtä ja pureksittavaa riittää siis – vielä sivuston julkaisemisen ja hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Keravan kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta. 1950–60 -luvuilla keravalaiset ponnistelivat yhdessä, että vasta itsenäistyneelle seurakunnalle saatiin oma kirkko, kokoontumisen paikka. Verkkohankkeessakin rakennetaan yhdessä paikkaa kokoontumiselle, 2010-luvun keinoin.

Keravan kirkko täyttää tänä vuonna 50 vuotta. 1950–60 -luvuilla keravalaiset ponnistelivat yhdessä, että vasta itsenäistyneelle seurakunnalle saatiin oma kirkko, kokoontumisen paikka. Verkkohankkeessakin rakennetaan yhdessä paikkaa kokoontumiselle, 2010-luvun keinoin.