”Journalistit eivät ole uhka kirkolle”

Tuulia MatilainenTarvitsemme mielestäni koko kirkossa hiippakuntatasolle toiminnallisen viestintäammattilaisten verkoston. Hiippakuntatason viestinnän ammattilaisten tehtävänä on ennen kaikkea toimia seurakuntien viestinnän kumppaneina: tukea, ohjata, valmentaa ja mahdollistaa. Kirkolla on edessään suuria muutoksia, jotka asettavat viestinnälle entistä enemmän vaatimuksia ja haasteita, sanoo viestinnän hiippakuntasihteeri Tuulia Matilainen Tampereelta.

Kerro itsestäsi, Tuulia Matilainen!

Olen viestinnän hiippakuntasihteeri Tampereen hiippakunnassa. Koulutustaustaltani olen filosofian maisteri ja opettaja. Opiskelin historiaa Tampereen yliopistossa. Teologian opintoni Helsingin yliopistossa odottelevat jatkoa. Työtä olen tehnyt muun muassa viestintäkonsulttina, kouluttajana, opettajana, kirjailijana ja toimittajana.

Tulin töihin Tampereen hiippakuntaan marraskuun alusta 2011. Hiippakunnassa haluttiin tuolloin lähteä kehittämään viestintää myös ohjaamalla siihen työntekijäresursseja uudella tavalla. Aloitin siis viestintä- ja toimistosihteerinä siten, että hoidin puolet ajasta toimistosihteerin tehtäviä, puolet viestintää. Pian viestinnän kuitenkin havaittiin vaativan kokoaikaista työpanosta. Tampereen hiippakuntavaltuusto perustikin alkuvuodesta uuden viestinnän hiippakuntasihteerin viran.

Mikä kirkon viestinnässä on oleellista? Miten näet tiedottamisen ja journalismin suhteen?

Minusta kirkko voi ja saa tiedottaa pää pystyssä myönteisistä asioista ja kaikesta kirkon tekemästä tärkeästä ja arvostetusta työstä. Kirkon tehtävänä on myös pitää esillä kristillistä sanomaa. Mutta lisäksi kirkon on oltava valppaana sille, mitä kirkossa tapahtuu ja nostettava rohkeasti esiin ja keskusteluun myös vaikeita asioita.

Kirkko ei voi eikä saa yrittää suojautua journalistien työltä, päinvastoin. On hyvä, että toimittajat tutkivat asioita, joita emme kirkossa ehkä itse kykene näkemään. Se on journalismin tehtävä, eikä kirkko voi olla itseriittoinen siinä, mitä kerrotaan ja miten kerrotaan. Reagoinnissa median esille nostamiin asioihin sen sijaan on aina kehitettävää.

Viestinnän ymmärtäminen laajemmin kuin vain tiedottamisena on olennaisen tärkeää: suunnitelmallista viestintää ja viestinnän ammattilaisten näkökulmaa tarvitaan kaikessa kirkon työssä. Viestinnän – onnistuneen ja epäonnistuneen – merkitys kasvaa ja korostuu koko ajan. Toivonkin kirkossa kuunneltavan viestinnän ammattilaisia entistä aktiivisemmin ja herkkäkorvaisemmin.

Miten kehittäisit kirkon viestintää rakenteellisesti?

Tarvitsemme mielestäni koko kirkossa hiippakuntatasolle toiminnallisen viestintäammattilaisten verkoston. Hiippakuntatason viestinnän ammattilaisten tehtävänä on ennen kaikkea toimia seurakuntien viestinnän kumppaneina: tukea, ohjata, valmentaa ja mahdollistaa.

Kirkolla on edessään suuria muutoksia, jotka asettavat viestinnälle entistä enemmän vaatimuksia ja haasteita. Esimerkiksi kirkon tulevan rakennemallin toimivuutta tukemaan tarvitaan viestintäorganisaatio, jota johdetaan kirkkohallituksessa, jonka toiminnallinen tuki on hiippakunnissa ja jonka perustyö tehdään seurakunnissa ja yhtymissä. Seurakunnat tarvitsevat nykyistä monipuolisempaa ja konkreettisempaa tukea – myös kättä pidempää esimerkiksi yhteisen aineiston muodossa – siihen tärkeään perustyöhön, jota ne kirkon viestijöinä tekevät.

Mitä viestinnän hiippakuntasihteeri sitten käytännössä tekee?

Viestinnän hiippakuntasihteerinä olen osa kapitulin kehittämistiimiä. Pyristelemme irti perinteisestä työala-ajattelusta – diakonia, kasvatus, viestintä jne. – sillä toimimme tiiminä kuhunkin tilanteeseen sopivimmalla kokoonpanolla erilaisissa seurakuntien ohjaukseen ja konsultointiin liittyvissä asioissa.

Jokaisella tiimin jäsenellä on toki erityisalueensa, minulla se on viestintä. Viestintä lävistää toisaalta kaiken toimintamme, kuten se tekee seurakunnissakin. Viestinnän hiippakuntasihteerin roolissani korostuu seurakuntien viestintäyhteistyön kehittäminen, yhteyksien hoitaminen seurakuntien viestinnästä vastaaviin ja näiden esimiehiin.

Hiippakunta on toimijana seurakuntien kumppani, joten tehtäväni on ennen kaikkea järjestää seurakuntien viestinnän työntekijöille ohjausta, koulutusta ja vertaistukea sekä konsultoida seurakuntia viestinnän ja sen työntekijäresurssien hoidossa ja kehittämisessä.

Kapitulin omaa viestintää ja tiedotusta ajatellen päätoimitan hiippakuntalehti Kumppania, toimitan kapitulin tiedotteet yhteistyössä asianomaisten työntekijöiden kanssa, vastaan viestinnällisen ilmeen kehittämisestä ja hoidan osaltani hiippakunnan verkkosivujen sisällöntuotantoa ja hiippakunnan sosiaalisen median toimintaa. Tehtäväni on myös avustaa ja konsultoida piispan viestinnässä ja sen kehittämisessä.