Jakaessa saat!

Kolme ihmistä seisoo puistotiellä ja pitää ojennetuissa käsissään ituja
Kehittämisen idut -viestintäkampanjan kuvasaldoa kesäkuussa 2019 Malmin hautausmaan kauniissa ympäristössä

Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa on jaettu kiinnostavia kehittämistarinoita ohjelman alusta saakka. Perehtyessäni ohjelman sisältöihin reilu vuosi sitten tarinat valokuvauksen hyödyntämisestä strategiatyössä Haminassa ja määrätietoisesta työhyvinvoinnin kehittämisestä Oulussa jäivät vahvasti mieleeni. Kirkkohallituksen verkkosivu-uudistuksen yhteydessä oli kuitenkin luontevaa pohtia, miten nämä esimerkit saataisiin vielä laajemmin muiden seurakuntien tietoon.

Pikkuhiljaa ohjelman työelämäryhmän kanssa alkoi muotoutua ajatus ”kehittämisen iduista”. Nimi vaikutti osuvalta heti alkujaan. Asiat ovat jo idullaan, kun mallia voi ottaa toiselta. Jokainen seurakunta on kuitenkin työelämäkysymyksissä ainutlaatuinen ja idut kasvavat niiden maaperissä omanlaisikseen. Kukoistaakseen kehittämisen idut vaativat tarmokasta ja jatkuvaa huolenpitoa, johon on luontevaa kutsua mukaan yhteistoiminnan hengessä laajalti työ- ja muuta yhteisöä. 

Liikkeelle lähdettiin kokeiluhengessä Kehittämisen itu -konseptia testaamalla. Rohkaistutaanko omaa hyvää tekemistä tuomaan esiin? Jaetaanko esimerkkejä eteenpäin? Saammeko synnytettyä jakamiskulttuurin kipinää? 

Kehitetään kirkon työelämää yhdessä!

Kehittämisen ituja on julkaistu tähän päivään mennessä 39 kpl. Oma kokemukseni Kirkon työmarkkinalaitoksen työntekijänä on, että jokainen tarina on omalta osaltaan tiivistänyt edelleen KiT:in ja seurakuntatyöpaikkojen työelämän kehittämisen yhteistyötä, luultavasti myös muiden osapuolten yhteistyötä seurakuntiin päin. Olennaiseksi vaiheeksi itujen keräämisessä osoittautui Kirteko-verkostotapaamisten hyödyntäminen itujen löytämisessä.

Arvontaa suoritetaan
Ensimmäinen KirTEKO-yllätyspalkinnon arvonta 11.4.2019

Kaikki kehittämisen ituja jakaneet tahot ovat osallistuneet jakoon innostuneesti ja terveellä ylpeydellä, kun heitä on lähestytty henkilökohtaisesti. Jokainen näistä suunnannäyttäjistä on ollut aidon ilahtunut mahdollisuudesta auttaa muita seurakuntatyöpaikkoja kehittämistyön välillä kivikkoisen polun silottamisessa. Lukuja siitä, kuinka moni seurakunta on inspiroitunut itujen avulla kehittämään omaa työpaikkaansa, on mahdoton antaa. Kehittämisen idut -sivuston kävijämäärän perusteella uskon, että jopa jokunen tuhat henkilöä on virittäytynyt kehittämiseen hieman voimakkaammin kokeilumme ansiosta. 

Yksi virstanpylväs kehittämisen itujen -matkassa saavutetaan 10.12.2019, kun arkkipiispan jouluglögeillä ojennetaan KirTEKO-työelämäpalkinto Lohjan seurakunnalle heidän IT-taitojen kehityksellä työhyvinvointia -itunsa voitettua parhaan kehittämisen idun äänestyksen. Ainakin tähän voitokkaaseen ituun kannattaa nyt käydä tutustumassa ja pohtia, voisiko joitain sen ajatuksia hyödyntää omassa työyhteisössä! 

Kehittämisen ituja kerääminen jatkuu edelleen. Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen kirkon työelämän kehittämiseen! Jakaessa saat! 

Kehittämisen idut

Krista Mikkonen
asiantuntija, Kirkon työmarkkinalaitos

Kirteko-logo