Ihmisarvo esiin monin tavoin

ihmisarvoKirkossa puhutaan ihmisarvosta Suuremman suojassa -kattoteeman alla vuosina 2016–2017. Kirkon vahvuusryhmästä nousseeseen ihmisarvoteemaan liittyy useampia näkymisen paikkoja eli osakampanjoita, joista ensimmäinen on tällä hetkellä käynnissä oleva kouluun lähtevien siunaus.

Valtakunnallista näkyvyyttä kohdennetaan seuraavan kerran mikkelinpäivää edeltävälle viikolle. Lapsen ihmisarvosta siirrytään pyhäinpäivänä arvokkaan vanhuuden aiheisiin. Teema jatkuu vuoteen 2017 pääsiäisenä ja lukuvuoden alkaessa.

Mikä kirkon vahvuusryhmä?

Kirkon vahvuusryhmän juuret ulottuvat edellisen seurakuntavaalikampanjan aikaan ja ”Usko hyvän tekemiseen”-teemaan. Tuolloin kirkon viestinnän parissa työskenteleviä eri tahoilta kokoontui yhdessä miettimään, kuinka viestinnällistä yhteistyötä voisi vahvistaa ja näin saada kirkon sanoma näkymään ja kuulumaan valtakunnallisesti vahvemmin.

Vaalien jälkeen todettiin, että on tärkeää, että kirkko ja sen asia ovat valtakunnallisesti esillä seurakuntavaalien välilläkin. Kirkolliskokous suhtautui tähän myös myönteisesti ja jakoi seurakuntavaalien viestinnän budjetin neljälle vuodelle aiemman kahden sijaan.

Kirkon vahvuusryhmä on kirkollisille toimijoille avoin yhteistyöverkosto. Se toimii verkostomaisesti ja kukin mukana oleva toimija on sitoutunut paitsi yhteiseen teemaan, myös antamaan resurssejaan yhteiseen työhön. Uudenlaista verkottunutta yhteistyötä koordinoi kirkon tiedotuskeskuksen kampanjapäällikkö. Kirkon vahvuusryhmässä ovat tällä hetkellä mukana Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymät, Suomen Lähetysseura, Seurakuntien Lapsityön Keskus, Poikien ja Tyttöjen Keskus, Pipliaseura, Kirkkopalvelut, Kirkon ulkomaanapu, Kirkkohallitus ja Helsingin hiippakunta.

Kirkon vahvuusryhmä valitsee vuodesta kaksi viestinnällistä, kirkkovuoteen liittyvää ajankohtaa, joita yhteisellä näkymisellä nostetaan esiin. Tärkeässä roolissa näkymisessä on sosiaalinen media; seurakuntien käyttöön tuotetaan jaettavaksi soveltuvaa materiaalia, kuten videoita, meemejä ja yhtenäinen graafinen ilme, jonka seurakunta voi halutessaan ottaa käyttöön. Teemat mietitään niin, että niihin liittyminen omalla viestinnällisellä kärjellä olisi seurakunnille ja kirkollisille järjestöille helppoa.

Lisäksi valtakunnallista näkyvyyttä haetaan käyttämällä resursseja valtakunnalliseen kampanjointiin pari kertaa vuodessa. Syksylle 2016 ajankohdiksi on valittu kouluun lähtevien siunaus ja mikkelinpäivä, jolloin tulokulmana on luontevasti lapsen ihmisarvo. Kohderyhmä vaihtuu kirkkovuoden ajankohdan mukaisesti, esimerkiksi pyhäinpäivänä on luontevaa kiinnittää huomiota ikääntyvien ja vanhusten ihmisarvoon.

Miksi ihmisarvo?

Kattoteemaksi valikoitui ihmisarvo, koska kirkko on ja haluaa olla merkittävä ihmisarvon puolestapuhuja ja näiden asioiden esillä pitäjä yhteiskunnassa. Kaikkien ihmisten yhtäläinen ihmisarvo on kirkon ydinsanomaa. Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja arvokas omana itsenään.

Suuremman suojassa -tunnus heijastelee ajatuksia siitä, että jokainen meistä Jumalan kuvaksi luotuna on tärkeä ja ainutlaatuinen. Jumala pitää huolta meistä ja meidän tehtävämme on pitää huolta toinen toisistamme. Olemme Suuremman suojassa ja samalla tehtävämme on luoda suojaa toinen toisillemme.

Teeman ja Suuremman suojassa -tunnuksen halutaan puhuttelevan ihmisiä, jotka pitävät ihmisarvoa tärkeänä, mutta kirkkoa ehkä hieman etäisempänä. Teemalla halutaan muistuttaa, että ihmisarvo kuuluu kirkon sanoman ytimeen.

Suuremman suojassa -tunnus ja materiaalit ovat seurakuntien vapaassa käytössä. Teemasta, taustoista ja kampanjoista lisää Sakastissa.

Hanna-PiiraHanna Piira
kampanjapäällikkö
Kirkon tiedotuskeskus