Hupparimiljonäärit ja keskivertouskovaiset

Kuinka paljon tienaat? Oletko saanut palkankorotuksen? Nämä ovat aiheita, joista suomalaiset eivät halua puhua julkisesti. Ylen Taloustutkimuksella teettämä tabukysely osoitti, että suomalaiset eivät mielellään puhu varallisuudestaan. Kolme neljästä suomalaisesta ajatteli, että ei halua kuuluttaa muille omaa taloudellista tilannettaan.

Tutkimuksen mukaan haluttomuus keskustella varallisuudesta koskettaa sekä köyhiä että rikkaita. Varakas ei halua näyttää varakkuuttaan julkisesti, köyhä haluaa piilottaa köyhyyteen liitetyn häpeän ja esiintyä varakkaampana kuin on. Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen kiteyttää suomalaisen yhdenmukaisuuden paineen: ”Suomalainen haluaa kuulua keskimääräiseen joukkoon. Suomalainen juo keskiolutta, on keskivartalolihava, äänestää keskustapuoluetta ja on kaikin puolin keskimääräinen”.

Hiljainen uskonnollisuus vetoaa

Jumala-asiat on perinteisesti liitetty suomalaisten tabukarsinaan. ”Ei teherä tästä ny numeroo” -periaate toimii monen suomalaisen uskonnollisena suuntaviittana. Uskosta ei ole tapana puhua julkisesti, ettei saisi höyrähtäneen leimaa. Koskettaako keskiarvoisuuden ihanne myös suomalaisten uskonnollista elämää?

Tutkimukset osoittavat näin olevan. Suomalaiset eivät miellä itseään ”uskovaisiksi” vaan kuvaavat itseään mieluummin luterilaisena tai kristittynä. Muihin maihin verrattuna suomalaiset ovat näyttäytyneet uskonnollisesti melko passiivisina. Merkillepantavaa kuitenkin on se, että vaikka aktiivisten osallistujien osuus on ollut pieni, pieni on myös ollut kokonaan osallistumattomien osuus.  Suurin joukko kuuluu uskonnolliseen keskiluokkaan.

Jumalapuhe muutoksessa

Maamme uudet tulijat tuovat mukanaan myös uusia puhetapoja. Monet muuttajat tulevat kulttuureista, joissa uskosta puhuminen on arkipäiväistä. Ylen kysely tuo esiin sen, että myös kantasuomalaisten uudemmat sukupolvet ovat valmiita puhumaan aiheista, jotka eivät ole kuuluneet vanhemman ikäluokan teemoihin. Kyselyn mukaan vielä ei ole aika, jolloin omaa jumalauskoa käsitteleviä postauksia tehdään. Muuttoliike ja sukupolvimurros kuitenkin raivaavat tietä kahvipöydän jumalapuheelle.

 

Hanna Salomäki
johtaja
Kirkon tutkimuskeskus