Hauraiden kirkko

Voikukan siemeniä lentää tuulessaRaamatussa on luonnehdittu ihmistä Jumalan kuvaksi. Tämä on kristillisen ihmiskäsityksen ydinkuva. Ei ole yksiselitteistä, miten Jumalan kuvana oleminen ymmärretään. Onko joku ihminen enemmän ja toinen vähemmän Jumalan kuva? Onko vammainen ihminen samalla tavalla Jumalan kuva kuin huippu-urheilija?

Ihmisruumis, jonka päänä on Kristus ja jossa on monenlaisia jäseniä, on Paavalin käyttämä kuva kristittyjen muodostamasta yhteisöstä, seurakunnasta. Kuinka tämä kuva avautuu paikallisseurakunnalle, jonka toiminnasta koulutetuilla työntekijöillä on edelleen päävastuu?

Ovatko luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset tai kaikki erilaiset seurakuntalaiset Kristus-ruumiin jäseniä, joita ilman seurakunta ei voi elää? Onko tässä yhteisössä tilaa niille seurakuntalaisille, jotka tarvitsevat toisten ihmisten apua tai käyttäytyvät totutusta poikkeavalla tavalla? Onko seurakunta kaikille avoin yhteisö vai saman mielisten suljettu joukko? Ovatko kaikkien lahjat rakentamassa kirkkoa?

Mahdollistava kirkko -raamattutyöskentelymateriaali antaa työkaluja pohtia sekä ihmiskäsitystä että käsitystä kirkosta ja seurakunnasta. Materiaali sisältää 11 teemaa, joiden nimet on poimittu suoraan Raamatusta:

 • Jumalan kuvaksi hän meidät loi
 • Minä olen ihme!
 • Ei ole ihmisen hyvä olla yksinään
 • Saat syödä minun pöydässäni
 • Mitä sinä haluat?
 • Jos pääsen koskettamaan
 • Jumalan teot tulisivat julki
 • Kaikki saavat rukoilla
 • He kaikki ovat yhtä
 • Jäseniä on monta, ruumis on yksi
 • Tulkaa, kaikki on jo valmiina

Mahdollistava kirkko -materiaalin idea pohjautuu kirjaan Enabling Church, joka on syntynyt Lontoossa pidetyssä Mahdollistava kirkko -konferenssissa (Enabling Church conference). Muita taustamateriaaleja ovat saavu – Kirkon saavutettavuusohjelma ja Kirkkojen Maaillman Neuvoston yhteydessä toimivan vammaisten advokaattien muodostaman EDANin  teologinen raportti A Gift of Being. Materiaaliin on koottu Raamatun tekstejä, jotka liittyvät ihmisyyden eri ulottuvuuksiin sekä käsityksiin yhteisöllisyydestä kirkossa.

Alkuperäistä Mahdollistava kirkko -materiaalia on muokattu meidän kirkkomme tarpeita vastaavaksi. Kaikkien kirkossa on tilaa monenlaisille ihmisille ja ihmisryhmille, sen tähden mukaan on otettu muidenkin yhteiskunnassa ja kirkossa usein syrjään jäävien ihmisten ja ihmisryhmien osallisuutta koskevia keskusteluaiheita.

Raamatunkohtiin on liitetty taustatietoa nimenomaan kyseisen teeman näkökulmasta. Teemoihin liittyvät aforismit ja lainaukset voivat toimia sellaisinaan keskusteluvirikkeinä. Materiaalia voi käyttää monenlaisissa seurakunnan ryhmissä, tapahtumissa, teemailloissa tai esimerkiksi luottamushenkilöiden koulutuksessa virikkeenä. Sitä voivat käyttää niin kirkon työntekijät kuin vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Työskentelytehtävistä voidaan valita aina kuhunkin tilanteeseen sopivat. Teemoihin on liitetty myös hartauksia.

Mahdollistava kirkko -työskentelymateriaali löytyy Sakastista.