Ekopaastoa vietetään hiljentymisen ja ympäristökysymysten herättämien tunteiden äärellä

Kirkon Ekopaasto-kampanjaa on toteutettu vuodesta 2012 alkaen. Tänä vuonna Ekopaastoa vietetään 14.2.–31.3. eli tuhkakeskiviikosta pääsiäiseen. Ekopaaston aikana hiljennytään, kohdataan ympäristöasioiden herättämiä tunteita ja vähennetään vauhtia.

”Paasto on mahdollisuus kokeilla uutta. Luopumalla jostain oppii itsestään ja voi löytää tilalle parempaa. Ekopaasto yhdistää vanhan kristillisen perinteen elämäntavan ratkaisuihin, joilla se on osaltaan mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Kannattaa etsiä oma tapansa ja liittyä ekopaastoajiin”, kertoo kestävän kehityksen asiantuntija Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta.

Yhteistyökumppaneina kampanjassa ovat tänä vuonna Hiljaisuuden ystävät ry, Heponiemen Hiljaisuuden keskus ja tutkijatohtori, pastori Panu Pihkala, joka on erikoistunut muun muassa ympäristöasioiden herättämien tunteiden ja hengellisten kysymysten käsittelyyn.

”Ekopaasto tarjoaa mahdollisuuden kuunnella itseään ja ympäristöä. Mitä minä tunnen? Millaisia voimavaroja tunteista voisi löytyä, jotta yhdessä jaksamme vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin? Lisäksi Ekopaasto-materiaalit sisältävät tänä vuonna myös hengellisiä harjoituksia”, kertoo Pihkala.

Kampanjan verkkosivulle ekopaasto.fi julkaistaan viikoittain Panu Pihkalan tuottamaa materiaalia, jota erilaiset ihmiset voivat käyttää hiljentymiseen ja elämänvalintojen pohtimiseen. Materiaalit sisältävät mm. mietiskelytekstin ja paastovinkkejä jokaiselle Ekopaasto-viikolle.

Panu Pihkala tuottaa viikkomateriaaleja myös seurakuntien käyttöön. Näitä voi käyttää esimerkiksi hartauksissa ja keskusteluilloissa.

Lisäksi seurakunnille tuotetaan materiaalia omien Ekopaastoretriittien järjestämistä tai muuta Ekopaastotyöskentelyä varten. Tämä materiaali julkaistaan maaliskuun alun Ekopaastoretriitistä saatujen kokemusten pohjalta ja se tulee tulevien vuosien käyttöön. Materiaali löytyy Sakastista.

”Materiaalit auttavat pohtimaan ympäristökysymyksiin liittyviä tunteita kuten esimerkiksi tulevaisuudenpelkoa ja riittämättömyyden tunteita ilmastonmuutoksen äärellä”, kertoo pastori Ulla Oinonen Kirkkohallituksesta.

Ekopaastoretriitti tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä pyhän äärelle

Osana kampanjaa järjestetään Ekopaastoretriitti 2.–4.3. Heponiemen hiljaisuuden keskuksessa Karjalohjalla. Retriitti on mahdollisuus tulla viikonlopuksi luonnon läheisyyteen, hiljentää tahtia, pysähtyä pyhän äärelle ja kuunnella hiljaisuudessa nousevia ajatuksia. Retriittiin mahtuu vielä mukaan, ilmoittautua voi täällä.

”Retriitti herättää huomaamaan, että ajalla, paikalla ja suunnalla on väliä. Maailmassa, joka lupaa kaiken ajasta ja paikasta riippumatta, on hyvä välillä pysähtyä ja havahtua siihen, missä todella on; maadoittua maahan jalkojen alla, hengittää ilmaa ympärillä, kokea yhteyttä koko luomakunnan ja kaiken Luojan kanssa ja hakea hänen huolenpidossaan uutta suuntaa. Tähän kohtaamiseen ekopaastoretriitti avaa tilaa”, kertoo Ulla Oinonen, joka on yksi retriitin vetäjistä.

Seuraa kampanjaa somessa

Kampanja toteutetaan pääosin verkossa. Kampanjaa voi seurata Facebookissa ja Twitterissä ekopaaston tileillä. Ekopaasto päivittää myös Kirkko Suomessa -Instagram-tiliä viikoilla 7 ja 9.