Bondin hommia?

Hietaniemen hautausmaan kolumbaario eli uurnaholvi

Kun puhutaan krematorioista, monille tulee ensimmäisenä mieleen tämä klassikkokohtaus vuonna 1971 ilmestyneestä Elokuvasta Timantit ovat ikuisia:

Viime kuukausina krematoriot ovat myös nousseet uutisiin Helsingissä järjestetyn Weekend-festivaalin myötä. Elokuussa järjestetyn festivaalin järjestelyt haastoivat Hietaniemen hautausmaan ja krematorion työntekijöiden työntekoa monin tavoin ja jälkipyykkiä puitiin.

Verkosto koolle ja kehittämään!

Salaisista agenteista ja festivaaleista on kuitenkin pitkä matka niihin haasteisiin, joita krematoriotyöntekijät päivittäin arjessa kokevat. Käytännön haasteita ja ratkaisuja niihin lähdimme yhdessä kirkon pääsopijajärjestöjen, Työturvallisuuskeskuksen ja Aluehallintoviraston asiantuntijoiden muodostaman työnyrkin kanssa kehittämään osana kirkon työelämäohjelma Kirtekoa.

Koko Kirtekon ytimessä on yhdessä kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Näin ollen myös Hautausmaahallinnon neuvottelupäivillä Tampereella helmikuussa 2018 alkusysäyksen saaneeseen Krematoriotyön turvallisuus -verkostoon päätettiin soveltaa samoja toimintatapoja.

Vaarat ja riskit esille

Ensin oli tärkeää saada koolle verkosto, joka tuntee työn ytimen, sen hyvät puolet ja kehityskohdat. Niinpä krematorioissa työskenteleville lähetettiin ensin kysely, jolla kartoitettiin kiinnostusta verkostotyöskentelyyn osallistumiseen, sekä mitkä olivat työn keskeisimpiä kehittämiskohtia.

Kyselyn perusteella verkostotyöskentelylle oli todella tarvetta ja sen pohjalta keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi valikoitui vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi. Tampereelle seurakuntien talolle kokoontui syyskuussa ilahduttavan suuri porukka, yli 20 krematoriotyön ammattilaista Kajaanista Poriin ja Seinäjoelta Kuopioon.

Pulinat pois ja konkretiaa kehiin

Krematoriotyössä haasteet työturvallisuuden osalta edustavat hyvin laajaa kirjoa: ongelmana voivat olla esimerkiksi vainajille jääneet sydämentahdistimet, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen kuumassa polttouunissa tai toisaalta raskasta psykososiaalista kuormaa, jota tulee väkisinkin, kun ollaan päivittäin tekemisissä kuoleman kanssa.

Heti verkostotapaamisen alussa osallistujilta odotuksia kysyttäessä kävi selväksi, että nyt odotetaan työkaluja, joilla paljot puheet kehittämisestä saadaan vietyä käytäntöön ja konkretian tasolle. Osallistujat kaipasivat muun muassa ohjeita ja pelimerkkejä, jotta osataan toimia lakien edellytysten mukaan, vastauksia tiukentuneisiin ympäristökysymyksiin ja vastauksia työturvallisuuskysymyksiin, kun suunnitellaan uusia tiloja.

Ensimmäisen yhteisen työpajapäivän aikana ehdimme saada työn käynnistymään ja yhteisen pohdinnan kautta löysimme monia kehittämisen kohteita krematoriossa, ja toisaalta myös niitä asioita, jotka olivat erityisen hyvin ja joita pitää jatkossakin vaalia. Kehittämisen kohteita oli muun muassa liiallisten tuhkausmäärien hallinta, hautaustoimilain harmaan alueet ja hajuhaitat.

Positiivisia mainintoja saivat esimerkiksi siisteys ja järjestys työpaikalla, hyvä työturvallisuuskulttuuri ja toimivat työvälineet. Lopuksi vielä keskityttiin siihen, mitkä olisivat ne kolme tärkeintä asiaa, joita haluttaisiin kehittää tai vaalia jatkossakin.  Krematoriouunin tekninen tuki sekä koneiden ja laitteiden toimintavarmuus pääsivät seuraavan työpajapäivämme työskentelyn kehittämiskohteiksi. Hyvä henkilökunta, joka johtaa työn imuun ja haluun tehdä oma työ mahdollisimman hyvin nousi asiaksi, jota haluamme jatkossakin vaalia.

Tule mukaan!

Nyt olemme vasta tämän työskentelyn alkumetreillä. Verkostomme jatkaa toimintaa ainakin vielä vuoden 2019 ja mukaan mahtuu lisääkin porukkaa. Jos työskentelet krematoriossa ja haluaisit tulla mukaan kehittämään työelämää muiden ammattilaisten kanssa, ole yhteydessä Elina Ravanttiin Työturvallisuuskeskuksesta, Elinan tavoitat osoitteesta elina.ravantti@ttk.fi. Tule rohkeasti mukaan, vuoden päästä meillä on toivottavasti kertynyt reilu nippu konkreettisia työkaluja krematoriotyön turvallisuuden parantamiseen!


Paula Antell

järjestöasiantuntija
Kirkon alat ry