Arvoisa Herra Piispa

Jatkokertomus

Arvoisa Herra Piispa ja sekä muut arvoisat Herra Tarkastajat sekä notaari
Sen johdosta, että Arvoisa Piispa aikoo tehdä piispantarkastuksen 
seurakunnassamme ensi keväänä, jota seikkaa en mitenkään pyri kritisoimaan 
tai arvostelemaan, (vaikkakin ihmettelen, olisiko sen vuoro nyt vielä ollut, 
koskapa kerta naapuriseurakunnan tarkastuksestakin on kulunut vielä enemmän 
aikaa,) pyydän kunnioittaen jättää Arvoisan Piispan tutkittavaksi oheisen 
kertomuksen Seurakunnan Tilasta.

Kertomus saattaa olla inhimillisesti katsoen myöhässä, koska Arvoisan 
Tuomiokapitulin asiaa koskeva Kirje meinasi ensin hävitä, koska kanslistin 
koira, joka yleensä on säyseä eikä pure eikä hätyytä muita kuin kanttoria, 
ja häntäkin vain urkuja soittaessaan (siis kanttorin), oli sen päässyt 
Viraston pöydältä nappaamaan ja viemään pois, josta se löytyi vasta 
viikkosiivouksessa kuukauden kuluttua.

Arvoisa Kapituli oli myös antanut Ohjeen, että kertomus Seurakunnan Tilasta
on tehtävä Tuomiokapitulin Kotisivuilleen laittamaan lomakkeeseen, jota 
lomaketta ei kuitenkaan ollut Allekirjoittaneen Kirkkoherran käytössä 
seurakuntamme puutteellisen tietoyhteyden vuoksi, koska meillä ei ole 
Internet-yhteyttä, syistä, jotka jäljempänä selostetaan, on tämä kertomus
nyttemmin tullut laadituksi ilman kyseistä lomaketta niin sanottuun 
proosamuotoon.

Ilokseni voin kuitenkin Vakuuttaa, että vaikkakaan kyseistä lomaketta ei ole 
ollut käytössä, ovat sen sisältämät kysymykset tulleet huomioon otetuiksi, koska 
niiden olennainen ja keskeinen sisältö on ollut Allekirjoittaneen tiedossa.
Jatkuu...