Aikuistyön tilastot

Jatkokertomus600
Aikuistyön tilasto puuttuu, mutta se ei johdu laiminlyönnistä, vaan pikemminkin päinvastoin.  Kun uusi henkilötietolaki (tai joku muu sellainen) ja tietosuojalaki tulivat voimaan, perehdyin asiaan tarkasti ja sain lehtijutuista käsityksen, että kenenkään henkilötietoja tai nimiä ei saa kirjata mihinkään eikä näin ollen sitäkään, paljonko ja ketä missäkin tilaisuudessa käy.

 

Kun sitten lääninrovastin kanssa käydyn keskustelun jälkeen kävi ilmi, että tämä ei kaikilta osin ollut oikea tulkinta, korjasin työntekijöille antamaani ohjeistusta, mutta siinä vaiheessa ei enää ollut mahdollista takautuvasti muistaa, kuka missäkin piirissä oli käynyt.

 

Suurempi haitta lehtimiesten virheellisestä tulkinnasta koitui ehkä talouspäällikkö Holvimäelle taloustoimistossa, kun kukaan ei tullut laittaneeksi ylös hautainhoitosopimuksista mitään kirjallista ja nyt omaiset ovat olleet vähän pahana, vaikka osa haudoista tulikin hoidettua.

 

Jatkuu…

Katso muut jatkokertomukset