2 joul sunnuntai

Oi rauha Siionille, kansalle Jumalan, se uhraa kiitostansa, sen kanssa vaellan. (Virsi 195)