11 sun helluntaista

Hän kantaa voimallaan ja pitää vallassaan maat, meret avarat ja vuorten kukkulat.
Ne sanallaan hän loi, tyhjästä esiin toi. (Virsi 325)