Vanha ystävyys löytyi uudelleen – Hämeenkylän ja Salgótarjánin seurakuntien ystävyystoiminta

ordinaatioryhmä.
Hetki Ádám Horváth-Hegyin virkaanasettamisen jälkeen Salgótarjánin kirkon edestä. Kuva: Hämeenkylän seurakunta

Ystävyysseurakuntatoiminta on merkittävää kirkon kansainvälistä työtä, jota toteutetaan seurakunnissa ruohonjuuritasolla. Useimmilla seurakunnalla Suomessa on ystävyysseurakunta maailmalta. Sukupolvien ja vastuunkantajien vaihtuessa aktiivinen yhteydenpito ystävyysseurakuntien välillä usein hiipuu. Seurakuntien yhteys ja ystävyyssuhteen monet mahdollisuudet voivat kuitenkin löytyä uudelleen.

Vantaan Hämeenkylän seurakunnalla on 1980-luvulle ulottuva ystävyyssuhde Salgótarjánin luterilaisen seurakunnan kanssa. Salgótarján on kaupunki Pohjois-Unkarissa, jossa on asukkaita n. 40 000. Iván Balicza toimi 1980-luvulla Salgótarjánin seurakunnan pappina ja piti yllä aktiivisesti ystävyysseurakuntatoimintaa Hämeenkylän seurakunnan kanssa. Toimintaan sisältyi esimerkiksi molemminpuolisia vierailuja.

Ystävyysseurakuntatoiminta Hämeenkylän ja Salgótarjánin välillä pääsi hiipumaan vuosien varrella ja vastuu yhteistyöstä siirtyi Vantaan seurakuntayhtymälle. Kunnes vuodesta 2023 alkaen aktiivinen ystävyys on saatu elvytettyä uudelleen.

Esitimme kysymyksiä Vantaan Hämeenkylän seurakunnalle sekä Salgótarjánin seurakunnalle heidän yhteisestä matkastaan kohti virallista ystävyysseurakuntasopimusta sekä näkymistä tulevaisuuden ystävyyssuhteelle.

Uuden kipinän löytämiseen tarvitaan aluksi vain muutama aktiivi

Hämeenkylän seurakunta sai kutsun Salgótarjánin luterilaisen seurakunnan uuden papin Ádám Horváth-Hegyin virkaanasettamiseen huhtikuussa 2023. Vantaalta lähtikin matkaan seurakuntayhtymän ja Hämeenkylän seurakunnan delegaatio. Vierailun aikana alettiin puhua ystävyysseurakuntasuhteen uudelleen käynnistämisestä, ja delegaatio kutsui Ádámin vastavierailulle Suomeen. Virallinen uusi ystävyysseurakuntasopimus allekirjoitettiin Ádámin vieraillessa Suomessa lokakuussa 2023.

Viisi henkilöä Adamin virkaanasettamisen jälkeen.
Unkarin Johtava piispa Tamas (vas.), kirkkoherra Matti Hyry, Jarkko Vähäsarja, Minna Saarnivaara ja Ádám Horváth-Hegyi. Kuva: Hämeenkylän seurakunta

Ystävyyden yhteiset suuntaviivat

Salgótarjánin seurakunnan pappi Ádám Horváth-Hegyi kertoo, että häntä kannusti ystävyysseurakuntasuhteen aloittamiseen ajatus siitä, kuinka tärkeää luterilaisten eri puolilta maailmaa on oppia tuntemaan toisensa ja luoda keskinäisiä suhteita.

”Haluamme, että yhteistyön kautta yhteisöt vahvistuvat uskossaan ja sitoutumisessaan kirkkoon”, Ádám tiivistää.

Ádám kuvailee tärkeimmäksi ystävyyssuhteen perustaksi sitä, että kirkot puhuvat samaa kieltä, Raamatun kieltä, ja sitä kautta löytävät paljon yhteisiä keskustelun aiheita.

Jarkko Vähäsarja, projektikoordinaattori Vantaan Hämeenkylän seurakunnasta, oli myös mukana vierailulla Salgótarjánissa.

”Ystävämme Unkarissa on vähemmistökirkko, johon kuuluu 2 % Unkarin väestöstä. Meihin tekikin vaikutuksen pienen kirkon kaikessa toiminnassa näkyvä vahva luterilainen identiteetti.”

Jarkko kertoo, että käytännössä yhteistyö voi tarkoittaa esirukouksia puolin ja toisin sekä yhteydenpitoa seurakuntien välillä. Yhteistyöhön Hämeenkylän ja Salgótarjánin seurakuntien välillä voi sisältyä myös retkiä ja leirejä, taloudellista tukea erilaisiin hankkeisiin ja tietotaidon jakamista.

Salgótarjánin seurakunnan pappi Ádám nostaa myös vierailut tärkeään osaan ystävyysseurakuntasuhdetta, vierailuilla toisten luona on suuri merkitys yhteyden luomisessa sekä siinä, että kumpikin osapuoli voi jakaa ajatuksiaan ja samalla oppia toiselta. Hän myös mainitsee kiitellen, että taloudellisella tuella on pystytty esimerkiksi ostamaan elektroninen piano, uusia tuoleja sekä satsaamaan äänilaitteisiin, jotka kaikki edistävät yhteisön kasvua paikallisesti.

Koko seurakunnan asia: miltä tulevaisuus ystävysten välillä näyttää?

Jarkko Vähäsarja kertoo, että vuodesta 2023 uudelleen virinnyt ystävyystoiminta Hämeenkylän ja Salgótarjánin välillä luo pohjaa jatkuvalle ja hedelmälliselle yhteydelle seurakuntien välillä. Hän myös väläyttää mahdollisuutta kenties tulevaisuudessa jopa työntekijöiden vaihtoon tai opiskelijavaihtoihin.

Myös Ádám Horváth-Hegyi on samoilla linjoilla ystävyyssuhteen kehittämisen kanssa.

”Tutustuminen toisen yhteisöön, oppiminen toiselta ja positiivisten puolien omaksuminen osaksi omaa kirkkoa, on ystävyyden tärkein tavoite.”

Tulevaisuudessa Ádám näkee mahdollisuuden yhä syvempään yhteistyöhön, joka kattaisi myös paikalliset seurakuntalaiset Unkarissa, tätä voisi toteuttaa esimerkiksi suomalaisten vieraiden majoittamisella kotimajoituksissa seurakuntalaisten luona. Myös nuorten osallisuuden hän näkee tärkeänä, esimerkiksi tulevaisuudessa voisi pitää yhteisiä kesäleirejä unkarilaisille ja suomalaisille nuorille.

Vain mielikuvitus on rajana, kun ystävyyssuhdetta lähdetään kehittämään. Joskus alkuun pääsyyn tarvitaan muutama aktiviininen osallistuja, joiden innostuksen kautta voi alkaa pitkä, vakiintunut ja molemmille antoisa ystävyysseurakuntasuhde.

Petra Arki.

Petra Arki
tapahtumakoordinaattori
Kirkon ulkoasiain osasto

Lisätietoa ystävyysseurakuntatoiminnasta