Suuremman suojassa kohti koulua

Poika ja siivet.

”Mulla on uusi pyyhekumi.” ”Mulla on samanlainen, mutta mun oma ei ole sininen vaan pinkki. Mistä sä oot saanut ton?”

Serkukset näyttävät toisilleen kirjan muotoisi pyyhekumeja, joissa molemmissa on kuva siivistä ja teksti: Suuremman suojassa.

”Meillä oli kirkon pihalla semmonen tapahtuma, jonne sai tulla kaikki ne, jotka aloittaa koulun.” ”Mäkin sain tän kirkosta, meillä oli siellä kouluun siunaaminen.”

Pyyhekumit, suuremman suojassa.

Tähän tapaan voisivat eri paikkakunnilla asuvat koulunsa aloittavat kaverukset tai serkukset jutella, kun seurakunnissa järjestetään Suuremman suojassa kohti koulua -tapahtumia, joista saa matkaansa teeman logolla varustetun pyyhekumin.

Polku-toimintamallin Seikkailu ikäkauteen -materiaalin on tarkoitus toimia ideapankkina ja työn suunnittelun pohjana. Suuremman suojassa -kokonaisuus vahvistaa luontevasti koulutielle siunaamisen tapahtumaa ja laajentaa sitä koko ikäkautta koskevaksi, eri-ikäisiä koululaisia yhteen kokoavaksi toimintamalliksi.

Erilaiset kouluun siunaamisen kirkkohetket ja tapahtumat ovat seurakuntien toiminnassa tuttuja. Osallistujamäärät kouluun siunaamiskirkoissa ovat kuitenkin monin paikoin laskeneet. Millainen kokonaisuus kutsuisi tämän ajan perheitä ja pieniä koululaisia mukaan? Mikä koulunsa aloittavasta itsestään ja toisaalta hänen läheisistään on tärkeää? Mikä saa raivaamaan tilaa kalenteriin ja lähtemään liikkeelle? Millainen kutsu tavoittaa kohderyhmän? Näitä kysymyksiä on syytä pohtia kriittisesti ja ennen kaikkea yhdessä ikävaiheen lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Entä jos annetaan lasten itse suunnitella ikätovereilleen toimintaa ja seurakuntien työntekijän tehtäväksi jää mahdollistaminen.

Yhteistyössä on voimaa

Suuremman suojassa koulutielle -tapahtuma on rakennettu erilaisista rastimaisista kohteista koostuvaksi kokonaisuudeksi, jossa siunaaminen on yksi rasteista. Näin mukaan voisivat tulla laajalti alueen perheet riippumatta seurakuntasitoutumisen vahvuudesta tai väljyydeltä. Tapahtuman kuluessa he voivat itse päättää, mitä rasteja valitsevat. Ehkä jonkun aikatauluihin ja toimintatapoihin sopii lyhyt piipahdus muutamalla rastilla toisen perheen viipyillessä tapahtumassa sen alusta loppuun saakka. Viestinnässä on tärkeä ilmaista selkeästi etukäteen erilaiset mahdollisuudet liittyä mukaan. Näin myös perheet, joille vaikkapa siunaaminen ei tunnu luontevalta, voivat vain jättää kyseisen kohdan väliin ja saada silti kokonaisen, hyvän kokemuksen yhteisestä tapahtumasta.  

Rastiradan pisteitä voi olla esimerkiksi: repun pakkaus, valokuvaus selfie-seinän edessä, kertomushetki, liikennetaidot, harrastusmahdollisuudet, rukous, siunaaminen, jne. Materiaalista löydät vinkkejä näiden pisteiden rakentamiseen. Myös tarjoilu on tärkeä muistaa joko omana pisteenään tai erillisenä hetkenä ennen tai jälkeen tapahtuman.

Suuremman suojassa kohti koulua -tapahtuman aikana on luontevaa esitellä ja tehdä tutuksi koululaisille tarkoitettua toimintaa. Kun seurakunnan kerhonohjaajat ja varhaisnuorisotyöntekijät ovat mukana toteuttamassa rastipisteitä, he tulevat myös kasvoina tutuiksi lapsille ja perheille. Mukaan toteuttamaan on tärkeä kutsua laajasti eri yhteistyökumppaneita ja paikkakunnan toimijoita. Suuremman suojassa -tapahtuma kannattaakin järjestää yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Ketkä kaikki tekevät työtä pienten koululaisten parissa? Mitä palveluja kouluikäisten perheet käyttävät ja tarvitsevat?

Ollaan rohkeita ja kutsutaan kaikki mukaan saattelemaan koululaisia matkaan.

Vapaasti käytettävissä oleva materiaali

Suuremman suojassa koulutielle –materiaali on kaikkien seurakuntien vapaasti hyödynnettävissä.

Millainen koulutielle siunaamisen tapahtuma teidän seurakunnassanne on järjestetty tai järjestetään tänä vuonna?

Tägää Polku someen ja auta muita seurakuntia löytämään juuri teidän tapahtumanne ideat yhteiseen käyttöön. #evlpolku #seikkailupolulla #suuremmansuojassa #kohtikoulua

Tyttö ja siivet.
Satu Reinikainen

Satu Reinikainen
kouluttaja, STEP-koulutus

Raija Ojell.

Raija Ojell
asiantuntija, Kirkon kasvatus ja perheasiat